Werkgever

Als werkgever heb je te maken met diverse onderwerpen. Arbeidscontracten, ziekte en verzuim en nog veel meer. Op deze pagina vind je informatie over deze onderwerpen. Log in op MijnKNS voor voorbeelddocumenten, handige links naar het pensioenfonds, SAS ZorgPortaal en nog meer informatie die jouw helpen in jouw rol als werkgever.

Arbeidsovereenkomst

In een arbeidscontract leg je afspraken met je medewerker vast. Zoals functie, werktijden, salaris maar ook arbeidsvoorwaarden. Ook zijn arbeidsvoorwaarden geregeld in de Cao voor het Slagersbedrijf. Ook kun je kiezen uit een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Log in op MijnKNS voor voorbeeld arbeidscontract

Cao & loontabellen

De KNS vertegenwoordigt de werkgevers in het slagersbedrijf tijdens de cao-onderhandelingen. De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds.

Meer informatie

Sociale premies

Als werkgever betaal je diverse premies voor je werknemer, bijvoorbeeld ten behoeve van pensioen, SAS ZorgPortaal, Zorgverzekerings- en Werkloosheidswet en Stichting Vormings- en ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS).

 

Bekijk hier het premieoverzicht

Subsidies scholing

Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verstrekt subsidies voor opleidingen en trainingen, maar spant zich ook in om (jonge) mensen te enthousiasmeren voor een carrière in het slagersvak. Dit gebeurt door diverse activiteiten zoals het ontwikkelen van educatief lesmateriaal, voorlichting geven, de Meat Your Future Karavaan en decanenmiddagen.

Meer informatie

Juridisch advies

Als ondernemer heb je te maken met contracten, regels en wetten waarbij advies van een deskundige vaak heel welkom is. Soms is een telefoontje naar de juridische afdeling al voldoende om een probleem gratis op te lossen.

Lees verder

Verzuim

Er is strenge wetgeving rondom verzuim en voor werkgevers zijn er veel verplichtingen en is administratieve druk hoog. De KNS en SAS ZorgPortaal ondersteunen de werkgever hierin. Het SAS ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Meer ...

Branche-RI&E

Om de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf te kunnen inventariseren en te evalueren moet ieder bedrijf met personeel, dat gezamenlijk meer dan 40 uur per week werkt, over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikken. Omdat in veel bedrijven de arbeidsrisico’s hetzelfde zijn, heeft de KNS voor haar leden een branche-RI&E ontwikkeld.

Deze branche-RI&E is gratis en digitaal beschikbaar

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Lees verder

Meer informatie

Ondernemer
Vakman