MKB-Nederland

De KNS is goed in staat om voor bepaalde onderwerpen zelf de belangenbehartiging te organiseren. Voor een aantal onderwerpen wordt de belangenbehartiging van de KNS versterkt door samenwerking met andere brancheorganisaties. In de vereniging MKB- Nederland werkt de KNS samen met tientallen brancheorganisaties om hierdoor een krachtiger lobby te hebben in Den Haag en Brussel.

De KNS heeft een positie in het algemeen bestuur en het hoofdbestuur van MKB Nederland en participeert in vele adviescommissies om zo het belang van de slagerondernemers kenbaar te maken.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Op de contributienota van de KNS die je jaarlijks ontvangt, worden de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland doorbelast. Maandelijks ontvangt ieder KNS-lid bovendien het MKB-magazine Ondernemen! Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van de KNS collectief gekozen.

 

Lees hier de lobbyresultaten

Relevant nieuws