MKB-Nederland

De KNS is goed in staat om voor bepaalde onderwerpen zelf de belangenbehartiging te organiseren. Voor een aantal onderwerpen wordt de belangenbehartiging van de KNS versterkt door samenwerking met andere brancheorganisaties. In de vereniging MKB- Nederland werkt de KNS samen met tientallen brancheorganisaties om hierdoor een krachtiger lobby te hebben in Den Haag en Brussel.

De KNS heeft een positie in het algemeen bestuur en het hoofdbestuur van MKB Nederland en participeert in vele adviescommissies om zo het belang van de slagerondernemers kenbaar te maken.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Op de contributienota van de KNS is een bedrag opgenomen van € 109,05 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Maandelijks ontvangt ieder KNS-lid bovendien het MKB-magazine Ondernemen! Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van de KNS collectief gekozen.

Eind november 2016 werd het jaarbericht van MKB-Nederland gepresenteerd. Dit vond plaats bij Slagerij van Eijk in Voorschoten in aanwezigheid van Koningin Máxima. In het jaarbericht zijn nieuwe cijfers van het CBS over het midden- en kleinbedrijf opgenomen, het verhaal achter deze cijfers en de ontwikkelingen binnen het MKB. Ook geeft het jaarbericht inzicht in de uitdagingen waar ondernemers voor staan. Het centrale thema is de vraag wat er nodig is om een succesvolle ondernemer te worden en te blijven in een omgeving die snel verandert. Lees hieronder het jaarbericht.

 

Lees hier de speciale Prinsjesdag 2017 nieuwsbrief

Relevant nieuws