Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2017. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op.

Loonsom

2016

2017

Aspirant-lid (SVO-leerling)

€ 75,75

€ 76,51

Aspirant-lid

€ 238,61

€ 241,00

Seniorlid

€ 43,43

€ 43,86

0 - 25.000

€ 238,61

€ 241,00

25.000 - 50.000

€ 318,15

€ 321,33

50.000 - 75.000

€ 397,69

€ 401,67

75.000 - 100.000

€ 477,23

€ 482,00

100.000 - 125.000

€ 583,28

€ 589,11

125.000 - 250.000

€ 742,35

€ 749,77

250.000 - 500.000

€ 954,45

€ 963,99

500.000 - 1.000.000

€ 1.272,60

€ 1.285,33

1.000.000 en hoger

€ 1.590,75

€ 1.606,66

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland* € 109,05
Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken ** € 40,00

* Op de contributienota van de KNS is een bedrag opgenomen van € 109,05 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Maandelijks ontvangt ieder KNS-lid bovendien het MKB-magazine Ondernemen! Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van de KNS collectief gekozen.

** Door het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Hoofdbedrijfschap Ambachten, betalen leden een bedrag van € 40,00 waarmee structuuronderzoeken worden gefinancierd. Deze onderzoeken werden voorheen door de hoofdbedrijfschappen gefinancierd. KNS-leden hebben hier collectief voor gekozen.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie