Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2023. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op met KNS.

Loonsom Contributie 2023
Service Starters (SVO-leerling) € 82,24
Service Starters € 259,06

ZZP

€ 259,06
0 - 25.000 € 259,06
25.000 - 50.000 € 345,42
50.000 - 75.000 € 431,78
75.000 - 100.000 € 518,14
100.000 - 125.000 € 633,28
125.000 - 250.000 € 805,98
250.000 - 500.000 € 1.036,26
500.000 - 1.000.000 € 1.381,68
1.000.000 en hoger € 1.727,10

 

 

Partner € 1.036,24
 

 

Service Senioren € 82,24

 

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland*

€ 129,11

Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken **

€ 40,00

* Op de contributienota van KNS is een bedrag opgenomen van € 129,11 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van KNS collectief gekozen.
** Jaarlijks worden structuuronderzoeken gehouden ten behoeve van de branche. KNS-leden hebben hier collectief mee ingestemd.

De mogelijkheid bestaat om de contributie in 2023 maandelijks, met incasso, te voldoen. Neem hiervoor contact op met Erik Moerman via e.moerman@knsnet.nl of bel naar KNS via 070-3906365.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie