Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2024. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op met KNS.

Loonsom Contributie 2024
Service Starters (SVO-leerling) € 83,88
Service Starters € 264,24

ZZP

€ 264,24
0 - 25.000 € 264,24
25.000 - 50.000 € 352,33
50.000 - 75.000 € 440,42
75.000 - 100.000 € 528,50
100.000 - 125.000 € 645,95
125.000 - 250.000 € 822,10
250.000 - 500.000 € 1.056,99
500.000 - 1.000.000 € 1.409,31
1.000.000 en hoger € 1.761,64

Partner

€1.056,99
Service Senioren € 83,88

 

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland*

€ 138,12

Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken **

€ 40,00

* Op de contributienota van KNS is een bedrag opgenomen van € 138,12 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van KNS collectief gekozen.
** Jaarlijks worden structuuronderzoeken gehouden ten behoeve van de branche. KNS-leden hebben hier collectief mee ingestemd.

De mogelijkheid bestaat om de contributie maandelijks, met incasso, te voldoen. Neem hiervoor contact op ons op via info@knsnet.nl of bel naar 070-3906365.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie