Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2022. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op met KNS.

Loonsom Contributie 2022
Service Starters (SVO-leerling) € 82,24
Service Starters € 259,06
0 - 25.000 € 259,06
25.000 - 50.000 € 345,42
50.000 - 75.000 € 431,78
75.000 - 100.000 € 518,14
100.000 - 125.000 € 633,28
125.000 - 250.000 € 805,98
250.000 - 500.000 € 1.036,26
500.000 - 1.000.000 € 1.381,68
1.000.000 en hoger € 1.727,10

 

 

Geassocieerd lid pakket 1 € 1.036,24
Geassocieerd lid pakket 2 € 1.726,71
 

 

Service Senioren € 82,24

 

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland*

€ 124,16

Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken **

€ 40,00

* Op de contributienota van KNS is een bedrag opgenomen van € 124,16 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van KNS collectief gekozen.

** Door het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Hoofdbedrijfschap Ambachten, betalen leden een bedrag van € 40,00 waarmee structuuronderzoeken worden gefinancierd. Deze onderzoeken werden voorheen door de hoofdbedrijfschappen gefinancierd. KNS-leden hebben hier collectief voor gekozen.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie