Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2021. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op met de KNS.

Loonsom Contributie 2021
Aspirant-lid (SVO-leerling) € 82,24
Aspirant-lid € 259,06
0 - 25.000 € 259,06
25.000 - 50.000 € 345,42
50.000 - 75.000 € 431,78
75.000 - 100.000 € 518,14
100.000 - 125.000 € 633,28
125.000 - 250.000 € 805,98
250.000 - 500.000 € 1.036,26
500.000 - 1.000.000 € 1.381,68
1.000.000 en hoger € 1.727,10

 

 

Geassocieerd lid pakket 1 € 1.036,24
Geassocieerd lid pakket 2 € 1.726,71
 

 

Senior lid € 82,24

 

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland*

€ 121,73

Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken **

€ 40,00

* Op de contributienota van de KNS is een bedrag opgenomen van € 121,73 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van de KNS collectief gekozen.

** Door het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Hoofdbedrijfschap Ambachten, betalen leden een bedrag van € 40,00 waarmee structuuronderzoeken worden gefinancierd. Deze onderzoeken werden voorheen door de hoofdbedrijfschappen gefinancierd. KNS-leden hebben hier collectief voor gekozen.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie