Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2018. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op.

Loonsom

2017

2018

Aspirant-lid (SVO-leerling)

€ 76,51

€ 77,66

Aspirant-lid

€ 241,00

€ 244,61

Seniorlid

€ 43,86

€ 44,52

0 - 25.000

€ 241,00

€ 244,61

25.000 - 50.000

€ 321,33

€ 326,15

50.000 - 75.000

€ 401,67

€ 407,69

75.000 - 100.000

€ 482,00

€ 489,23

100.000 - 125.000

€ 589,11

€ 597,95

125.000 - 250.000

€ 749,77

€ 761,02

250.000 - 500.000

€ 963,99

€ 978,45

500.000 - 1.000.000

€ 1.285,33

€ 1.304,61

1.000.000 en hoger

€ 1.606,66

€ 1.630,76

 

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland* € 111,25
Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken ** € 40,00

* Op de contributienota van de KNS is een bedrag opgenomen van € 111,25 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Maandelijks ontvangt ieder KNS-lid bovendien het MKB-magazine Ondernemen! Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van de KNS collectief gekozen.

** Door het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Hoofdbedrijfschap Ambachten, betalen leden een bedrag van € 40,00 waarmee structuuronderzoeken worden gefinancierd. Deze onderzoeken werden voorheen door de hoofdbedrijfschappen gefinancierd. KNS-leden hebben hier collectief voor gekozen.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie