Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2020. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op.

Loonsom Contributie 2019 Contributie 2020
Aspirant-lid (SVO-leerling) € 79,21 € 81,27
Aspirant-lid € 249,50 € 255,99
0 - 25.000 € 249,50 € 255,99
25.000 - 50.000 € 332,67 € 341,32
50.000 - 75.000 € 415,85 € 426,66
75.000 - 100.000 € 499,02 € 511,99
100.000 - 125.000 € 609,91 € 625,77
125.000 - 250.000 € 776,24 € 796,42
250.000 - 500.000 € 998,02 € 1.023,97
500.000 - 1.000.000 € 1.330,70 € 1.365,30
1.000.000 en hoger € 1.663,37 € 1.706,62

 

 

 

Geassocieerd lid pakket 1 € 998,00 € 1.023,95
Geassocieerd lid pakket 2 € 1.663,00 € 1.706,24
   

 

Senior lid € 45,41 € 46,59

 

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland*

€ 117,97

Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken ** € 40,00

* Op de contributienota van de KNS is een bedrag opgenomen van € 117,97 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van de KNS collectief gekozen.

** Door het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Hoofdbedrijfschap Ambachten, betalen leden een bedrag van € 40,00 waarmee structuuronderzoeken worden gefinancierd. Deze onderzoeken werden voorheen door de hoofdbedrijfschappen gefinancierd. KNS-leden hebben hier collectief voor gekozen.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie