Visie en missie

Visie

Koninklijke Nederlandse Slagers is de belangenvereniging van de ambachtelijke slager in Nederland. De KNS realiseert wat nodig is om voor de ambachtelijke slager, zowel individueel als in collectief, een gezond en succesvol ondernemersklimaat te realiseren.

Missie

Koninklijke Nederlandse Slagers heeft als doel om collectieve voorwaarden en middelen te creëren voor de individuele ambachtelijke slager om succesvol te zijn als ondernemer, werkgever en als vakman.

Kernwaarden

De KNS handelt vanuit de vijf volgende kernwaarden:

Gezondheid
De KNS ondersteunt de consument in zijn behoefte aan het maken een gezonde en bewuste voedingskeuze. De KNS zet zich in voor optimale voedselveiligheid, transparantie in het gebruik van voedings-middelen en goede producten met verantwoorde voedingswaarden, die bijdragen aan de gezondheid van de consument.

Dierenwelzijn
De KNS zet zich in voor dierenwelzijn door zorg voor te dragen dat dieren in de voedselketen in alle fasen van hun leven op respectvolle en correcte wijze worden behandeld.

Milieu
De KNS wil een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu en zet zich daarom in voor een verduurzaming van de gehele voedselketen.

Verantwoord ondernemen
De KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelt daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Goed werkgeverschap
De KNS richt zich als werkgeversorganisatie op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en op goede arbeidsverhoudingen.