Visie en missie

Visie

Koninklijke Nederlandse Slagers is de belangenvereniging van de ambachtelijke slager in Nederland. De KNS realiseert wat nodig is om voor de ambachtelijke slager, zowel individueel als in collectief, een gezond en succesvol ondernemersklimaat te realiseren.

Missie

Koninklijke Nederlandse Slagers heeft als doel om collectieve voorwaarden en middelen te creëren voor de individuele ambachtelijke slager om succesvol te zijn als ondernemer, werkgever en als vakman.

Kernwaarden

De KNS handelt vanuit de vijf volgende kernwaarden:

Gezondheid

KNS ondersteunt de consument in zijn behoefte om een gezonde en bewuste voedingskeuze te maken. KNS zet zich in voor optimale voedselveiligheid, transparantie in het gebruik van voedingsmiddelen en goede producten met verantwoorde voedingswaarden, die bijdragen aan de gezondheid van de consument.

Dierenwelzijn

KNS zet zich in voor het respectvol en correct behandelen van dieren in de hele vleesketen. Daarnaast stimuleert KNS producten afkomstig van dieren met een beter leven.

Milieu

KNS zet zich in voor een verduurzaming binnen het slagersbedrijf om zo een bijdrage te leveren aan het milieu.

Verantwoord ondernemen

KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelt daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Goed werkgeverschap

KNS richt zich als werkgeversorganisatie op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en op goede arbeidsverhoudingen.