Ambassadeurs

Voor een optimaal ledencontact is er een groep oud-ondernemers aangesteld die regionaal, op basis van afspraak, slagersbedrijven bezoekt. Doel is leden persoonlijk te informeren over de dienstverlening van de KNS en daarnaast een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de branche.

Alle ambassadeurs hebben een eigen regio waarvoor zij het aanspreekpunt zijn.