VOS

Deze afkorting staat voor Vormings- en Ontwikkelingsfonds Slagersbedrijf. Dit fonds is ondergebracht in een stichting. Het doel is het uitvoeren dan wel financieren van activiteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, opleidingen, etc.

Wat betreft het laatste onderdeel verstrekt de Stichting VOS jaarlijks een bijdrage aan de Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf. Dit laatste fonds is bij werkgevers bekend door de verstrekking van subsidies voor opleidingen en cursussen, maar ook voor wervingsactiviteiten voor het slagersvak zoals Meat Your Future Karavaan. Het medewerkersblad SlagersLeven en Slagerspassie wordt eveneens hieruit gefinancierd.

De premie voor de stichting VOS wordt berekend door een percentage van de totale loonsom van het bedrijf te nemen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van FNV, CNV vakmensen en KNS.

Bekijk hier de premies