Adviescommissies

Binnen de KNS bestaat een aantal adviescommissies: ondernemerszaken & vaktechnologie, sociale zaken & onderwijs. In de adviescommissies zijn bestuursleden, leden en medewerkers van de KNS actief.

Het doel van deze commissie is het betrekken van ondernemers bij strategische onderwerpen waarop het bestuur beleidskeuzes maakt. Door de betrokkenheid van de commissieleden ontstaat een breed draagvlak en de gewenste legitimatie voor het KNS-beleid.

Jaarlijks vindt voor elke adviescommissie een aantal vergaderingen plaats.