SAS ZorgPortaal

Het SAS ZorgPortaal doet er alles aan om de zieke werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. In eerste instantie wordt bekeken of de werknemer terug kan keren naar zijn eigen functie. Lukt dat niet, dan wordt in overleg met werkgever en werknemer onderzocht of terugkeer in aangepast werk binnen de slagerij mogelijk is. Als laatste rest de mogelijkheid om de werknemer aan het werk te laten gaan in een andere functie binnen een ander bedrijf.

SAS ZorgPortaal is een samenwerkingsverband tussen de Stichting SAS ZorgPortaal (met daarin de KNS en de vakbonden FNV en CNV vakmensen), SuperGarant.

Meer informatie over verzuim, re-integratie en preventie kun je nalezen op de website www.saszorgportaal.nl. Of bel 070 3011687.

Heb je een vraag over ziektemelding, verzuim of re-integratie?

Eerder gepubliceerd

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers die het fi nancieel risico van langdurig ziek personeel niet zelf kunnen dragen en moeite hebben met het uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een aanvulling op de al bestaande verzuimverzekeringen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering? Ben je aangesloten bij SAS ZorgPortaal? Dan hoef je niets te doen. Je wordt maximaal “ontzorgt”. Daarnaast profiteer je vanaf 1-1-2021 van de financiële tegemoetkoming van de overheid.

Meer informatie lees je hier