Cao voor het Slagersbedrijf

De KNS vertegenwoordigt de werkgevers in het slagersbedrijf tijdens de cao-onderhandelingen. De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. 

Het officiële cao-document volgt. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

De cao omvat de volgende nieuwe afspraken:

Loon
De lonen stijgen als volgt:

  • Per 1 maart 2024 met 5,5%
  • Per 1 november 2024 met 1,0%
  • Per 1 april 2025 met 3,5%

Treden 0, 1 en 2 van salarisschaal 2 en trede 0 van salarisschaal 3 vallen niet onder deze loonstijgingen. De lonen in deze treden zijn door de snelle stijging van het wettelijk minimumloon (WML) onder de afgelopen cao al gestegen met percentages tot 24,8%. Tijdens de looptijd volgen deze lonen de stijging van het wettelijk minimumloon. In de praktijk betekent dat een aanpassing per 1 juli 2024, 1 januari 2025 en 1 juli 2025. Vanzelfsprekend is ook salarisschaal 1 uitgezonderd van de loonstijgingen.

De nieuwe loontabellen tref je hier.

Productietoeslag
De productietoeslag is per 1 juni 2024 verhoogd van 1,25% naar 3,4%.

Reiskostenregeling
De reiskostenregeling blijft ongewijzigd met uitzondering van de hoogte van de kilometervergoeding en de regeling bij verhuizing van de werknemer op eigen initiatief. De wijzingen zijn als volgt:
- Per 1 maart 2024 stijgt de vergoeding per kilometer van € 0,19 naar € 0,21.
Bovendien ontvangt de werknemer die op eigen initiatief verder weg gaat wonen van zijn werkplaats, een reiskostenvergoeding die herzien is op de nieuwe woonplaats. Deze reiskostenvergoeding wordt maximaal gebaseerd op basis van een enkelvoudige reisafstand van 55 kilometer na aftrek van de eigen bijdrage van 10 kilometer enkelvoudige reisafstand. Werknemers die voor 1 maart 2024 zijn verhuisd, maar nog een reiskostenvergoeding ontvangen op basis van het vorige woonadres, ontvangen de aangepaste reiskostenvergoeding per 1 maart 2024, zonder terugwerkende kracht.

Stagevergoeding
In de cao is opgenomen dat BOL-studenten die vanaf 1 maart 2024 een stage lopen bij een slagersbedrijf een stagevergoeding ontvangen van € 350,- bruto per maand. Afspraken rond de stage, waaronder de stagevergoeding, moeten in een stageovereenkomst vastgelegd staan.
Daarnaast zijn er in de cao afspraken gemaakt over het opnemen van eerdere experimentele regelingen zoals budgetcoach, mantelzorgregeling, employabilityregeling en loopbaanadvies. Ook wordt de protocolafspraak arbeidstijd in betaalde tijd voortgezet.


Bij de bepaling over buitengewoon verlof met behoud van loon is het artikel ondertrouw geschrapt. Een verhuizing op initiatief van de werknemer is aangepast van 2 dagen naar 1 dag. Daarnaast wordt opgenomen dat vormen van verlof ook gelden voor de werknemer die weduwe of weduwnaar is, waar het gaat om de relatie met de schoonfamilie, en daarmee de familie van de overleden partner.
Cao-partijen onderzoeken de mogelijkheid om in een volgende cao een aangepaste logische loontabel op te nemen.

Cao proces
Het bleek een langdurig en moeizaam proces om tot een breedgedragen cao te komen. Eind maart deed KNS al een eindbod dat is afgewezen door FNV-leden. Er was een grote actiebereidheid onder vakbondsleden. Acties leiden niet alleen tot bedrijfseconomische schade maar ook tot imagoschade.

Als werkgeversorganisatie was KNS niet bereid verder te onderhandelen over materiële verbeteringen voor de hele branche. Uiteindelijk bracht dit een verhoging van de productietoeslag en een intentieverklaring om de Zwaar Werk Regeling te verlengen met zich mee. Daarnaast wordt in het onderzoek naar het nieuwe loongebouw ook de mogelijkheid meegenomen om een tweede loongebouw, inclusief de productietoeslag, aan de cao toe te voegen.

KNS adviseert je om dit bericht te delen met je administrateur/accountant. Heb je vragen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken op 070 3314621.

Lees hier meer