Cijfers en ontwikkelingen

De slagersbranche is enorm veranderd door de jaren heen. Economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en de toenemende online verkoop hebben invloed op het koopgedrag van consumenten.

Lees hier het recente rapport van de WUR over vleesconsumptie in Nederland

Cijfers

Uit de Slagersmonitor 2017 blijkt dat er nog genoeg kansen liggen voor slager-ondernemers, maar dat er wél werk aan de winkel is. De vleesconsumptie over de periode 2014 tot 2017 is afgenomen. Het heeft zich in de afgelopen twee jaar wel gestabiliseerd. Als er vlees wordt gekocht is het wél een duurder stukje vlees, waardoor de daling van totale bestedingen (nog) beperkt blijft. Ook is er nog altijd een kritische houding ten opzichte van vlees. Daarnaast zijn er aspecten zoals duurzaamheid, gemak, veranderende consumentenprofielen, langere openingstijden en online, die een beroep doen op het ondernemend vermogen van de slager.

• Nederland telt 1708 slagerijen (Bron: Locatus)
• 13,4% van de vleesverkoop wordt verkocht bij de slager. Dat is iets hoger dan in 2014.
• Die 13,4% staat voor 868 miljoen euro in 2017.
• 84% van de omzet van de slager wordt gemaakt door winkelverkoop.
• De overige 16% wordt gerealiseerd door levering aan horeca & bedrijven, catering, en verkoop aan derden.

Lees alle resultaten van de Slagersmonitor

Retailinsiders

Op de site van Retailinsiders vind je meer cijfers over onze branche.