Cijfers en ontwikkelingen

De slagersbranche is enorm veranderd door de jaren heen. Economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en de toenemende online verkoop hebben invloed op het koopgedrag van consumenten.

Cijfers

De Slagersmonitor (2021) laat zien dat er veranderingen zijn in het consumentengedrag ten opzichte van 2017. Het marktaandeel van de zelfstandige slager  in de totale vleesverkoop bedroeg in 2021 11,9 %, in 2017 was dit 13,4%. Absoluut gezien zijn de bestedingen bij de slagerij echter wel toegenomen (in 2017 was dit circa 868 miljoen en in 2021 circa 968 miljoen). De daling in het marktaandeel  betekent voor de slager wel dat er uitdagingen liggen om op het veranderende consumentengedrag in te spelen.

Eén van de belangrijkste verschuivingen binnen de slagersbranche is de ontwikkeling van het traditionele assortiment naar gemaksproducten. Rundvlees en varkensvlees zijn nog steeds de grootste categorieën maar dit belang is wel licht gedaald. Het belang van de categorieën BBQ, maaltijden en salades neemt verder toe. Ook de omzet voor rundvlees en varkensvlees blijft het grootst. De omzet is op deze productgroepen stabiel gebleven ten opzichte van 2017.​ De omzet uit winkelverkoop blijft stabiel, 85,5% waarbij de omzet uit niet winkel verkopen met 14.5% procentueel lager is dan in 2017 (16.0%).

  • Nederland telt in 2024 1593 slagerijen (bron: Locatus)
  • 11,9% van de vleesverkoop wordt verkocht bij de slager. (2021)
  • Die 11,9% staat voor ruim 928 miljoen euro in 2021.
  • 85,5% van de omzet van de slager wordt gemaakt door winkelverkoop.
  • De overige 14,5% wordt gemaakt door o.a. levering aan horeca & bedrijven, party/catering, verkoop aan derden en online verkopen via de webshop.
Lees alle resultaten van de Slagersmonitor

Retailinsiders

Op de site van Retailinsiders vind je meer cijfers over onze branche.