Subsidies

Wil je aan de slag met duurzaam ondernemen? De overheid geeft ondernemers die hierin stappen willen maken financiële steun. De belangrijkste subsidieregelingen zetten wij hieronder op een rij.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

De overheid wil met deze regeling mkb’ers die niet onder de wettelijke bespaarplicht vallen, dus bij een verbruik van minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit, ondersteunen om te verduurzamen. Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur. Lees hier meer over deze subsidieregeling. Deze subsidie is voorlopig stopgezet. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een subsidieregeling bedoeld voor bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen die gebruikmaken van duurzame energie, zorgen voor minder CO2-uitstoot of energiezuinig zijn. Via deze regeling kun je maar liefst 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Hiermee kun je rekenen op een voordeel van gemiddeld 11%. In 2022 trekt de overheid € 149 miljoen uit voor deze regeling. Meer over de voorwaarden en deze regeling lees je hier.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De ISDE is een regeling voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers. Zakelijke gebruikers kunnen gebruikmaken van deze regeling als ze investeren in bijvoorbeeld een zonneboiler, een warmtepomp en in kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Voor 2022 is het budget voor zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op het warmtenet € 228 miljoen. Meer informatie en aanvragen lees je hier. 

Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (MIA en VAMIL)

De MIA en VAMIL zijn subsidieregelingen voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De RVO heeft een milieulijst opgesteld waarop je deze bedrijfsmiddelen kunt terugvinden. Via de MIA kun je tot 45% (percentage 2022) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de code die het bedrijfsmiddel heeft op de milieulijst. Via de VAMIL mag je tot 75% van een milieu-investering willekeurig afschrijven, dus op een moment naar keuze. Daarmee kun je de fiscale winst in een bepaald jaar flink drukken. Alles over deze regelingen lees je hier.

Provinciale en lokale subsidies

Daarnaast zijn er verschillende decentrale subsidiemogelijkheden. Ze zijn bedoeld om energiebesparende maatregelen te nemen, of op andere manieren bij te dragen aan de energietransitie. Informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden.

Terug naar Energie