Energie

Voor het maken, bewaren en verkopen van jouw producten heb je energie nodig. Denk aan gas, elektriciteit, water en warmte. Aan het gebruik hiervan worden wettelijke eisen gesteld waar je als ondernemer rekening mee moet houden.

Maar energie wordt ook een steeds belangrijker onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering en in de besparing van kosten. Belangrijke informatie, verplichtingen en besparingen rondom energie vind je op deze pagina.

KNS komt op voor de belangen van haar leden op dit onderwerp. Door overleg te voeren met de overheid, MKB-Nederland, andere brancheorganisaties en partners maken wij kenbaar wat belangrijk is voor onze leden. In deze lobby activiteiten laten wij het geluid van onze leden, onze slagers, horen.

Energiespecial

In april 2023 is een speciale editie verschenen met alle informatie, tips en adviezen over energiebesparingen - de Energiespecial. Lees deze speciale editie hier terug

Informatieplicht energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaalde mate van energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing. Vanaf 1 juli 2023 start de nieuwe ronde.

Meer informatie

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) is een heffing op elektriciteit en gas. ODE zit verwerkt in je energietarieven. Je betaalt de heffing dus per kWh stroom en per m3 gas die je verbruikt. Hoe meer je verbruikt, hoe meer ODE je betaalt. De overheid heeft ODE ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen zo zuinig mogelijk met energie omgaan. En om de productie van duurzame energie te bekostigen.

Meer informatie

Duurzaam Energie Besparen

Het online programma Duurzaam Energie Besparen (DEB) is ontwikkeld voor jou als ondernemer om inzicht te geven in waar jij op energie kunt besparen. Met deze digitale bespaarassistent krijg je praktische hulmiddelen om energie- en daarmee geld -te besparen.

Ga hier naar de digitale bespaarassistent

Subsidies

Wil je aan de slag met energiebesparing en weten of je subsidie krijgt? Er zijn verschillende regelingen beschikbaar. Bekijk hier de opties. 

Welke subsidies zijn er?

Eerder gepubliceerd

Energiespecial

Contactpersoon

150x150_Maikel

Maikel Nicolai
Beleidsmedewerker Ondernemerszaken & Vaktechnologie

070 3314634
Stuur een bericht