Energie

Voor het maken, bewaren en verkopen van jouw producten heb je energie nodig. Denk aan gas, elektriciteit, water en warmte. Aan het gebruik hiervan worden wettelijke eisen gesteld waar je als ondernemer rekening mee moet houden.

Maar energie wordt ook een steeds belangrijker onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering en in de besparing van kosten. Belangrijke informatie, verplichtingen en besparingen rondom energie vind je op deze pagina.

KNS komt op voor de belangen van haar leden op dit onderwerp. Door overleg te voeren met de overheid, MKB-Nederland, andere brancheorganisaties en partners maken wij kenbaar wat belangrijk is voor onze leden. In deze lobby activiteiten laten wij het geluid van onze leden, onze slagers, horen.

Informatieplicht energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaalde mate van energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing

Meer informatie

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) is een heffing op elektriciteit en gas. ODE zit verwerkt in je energietarieven. Je betaalt de heffing dus per kWh stroom en per m3 gas die je verbruikt. Hoe meer je verbruikt, hoe meer ODE je betaalt. De overheid heeft ODE ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen zo zuinig mogelijk met energie omgaan. En om de productie van duurzame energie te bekostigen.

Meer informatie

Duurzaam Energie Besparen

Het online programma Duurzaam Energie Besparen (DEB) is ontwikkeld voor jou als ondernemer om inzicht te geven in waar jij op energie kunt besparen. Met deze digitale bespaarassistent krijg je praktische hulmiddelen om energie- en daarmee geld -te besparen.

Ga hier naar de digitale bespaarassistent

Subsidies

Wil je aan de slag met energiebesparing en weten of je subsidie krijgt? Er zijn verschillende regelingen beschikbaar. Bekijk hier de opties. 

Welke subsidies zijn er?

Laatste nieuws

Campagnes

KNS

Campagne voor in de winkel

We kunnen ons voorstellen dat de huidige omstandigheden in de energiecrisis veel vragen in de slagerij opwerpen. Ook onder jouw klanten. De TEK-regeling biedt nog geen financiele hulp voor slagers, dus prijsstijgingen zijn noodzakelijk. Deze campagne is ontwikkeld om in gesprek te gaan met jouw klanten. 

Campagne 'Wat als de slager het bijltje erbij neer moet leggen'

Wat gebeurt er als de slager het bijltje erbij neer moet leggen? Op die vraag geven slagers antwoord in het campagnefilmpje dat KNS heeft ontwikkeld. Dit filmpje wordt gebruikt om de noodkreet van de slagersbranche nog breder onder de aandacht te brengen.

MKB-Nederland

Op 15 september is de campagne #laatonshetblijvenmaken gelanceerd. Via verschillende kanalen wordt aandacht gevraagd voor de hoge energieprijzen. Verschillende branches komen aan het woord, zo ook onze slager Ilona van Ree uit Deventer. Deel dit beeld via jouw sociale media en geef aandacht aan deze problematiek. 

Tips & adviezen

Slagers zijn al hard bezig om, waar mogelijk, energie te besparen. Al voelt het soms als druppels op een gloeiende plaat. Het blijft belangrijk om hier op te letten om je verbruik zo laag mogelijk te houden. Het is goed om samen met je team te bespreken welke opties er zijn. Hierbij een aantal voorbeelden uit de praktijk waar je aan kunt denken binnen de slagerij.

Eerder gepubliceerd

Contactpersoon

maikel nicolai

Maikel Nicolai
Beleidsmedewerker Ondernemerszaken & Vaktechnologie

070 3314634
Stuur een bericht