Bedrijfsopvolging

Er komt een dag dat je besluit om de slagerij te verkopen of om de deuren te sluiten. Bij een overgang of staking van jouw bedrijf komt veel kijken. Denk hierbij aan bedrijfseconomische, juridische, sociale maar zeker ook emotionele gevolgen. De afdeling Ondernemerszaken adviseert in het voorbereiden, begeleiden en afhandelen van de overgang dan wel staking van de slagerij.

Zo moet je voor veel afgesloten overeenkomsten oplossingen zoeken of moeten worden opgezegd. Denk bijvoorbeeld aan een eventuele huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers, overeenkomsten met leveranciers enzovoorts. Maar ook alle regels met betrekking tot de medewekers zoals overgang en contracten vergen veel tijd en kennis.

Zoals hieronder te lezen is de verkoop of staking van je bedrijf niet zomaar geregeld. Ons advies is dan ook om tijdig te starten met de voorbereidingen.

Database voor slagerijen

Wil je jouw eigen slagerij beginnen of juist mogelijkheden onderzoeken om te stoppen? De KNS beschikt over een database waarin zowel aanbiedende partijen als potentiële opvolgers vermeld staan. De KNS is vaak de eerste partij waar een ondernemer zich meldt als het gaat om de verkoop van zijn bedrijf. Wanneer het team van de KNS een match vermoedt, dan wordt als eerste contact opgenomen met de aanbiedende partij. Na toestemming van de aanbiedende partij neemt de KNS contact op met de potentiële opvolger en brengt op deze wijze partijen bij elkaar. Op basis van specialistische kennis kan de KNS beide partijen van objectieve informatie voorzien, vooral wat betreft bedrijfseconomische aspecten.

Verkopen van de slagerij met personeel

Door de overname van de slagerij houdt de arbeidsverhouding tussen jou als werkgever en jouw werknemers op. Dit betekent niet meteen dat je geen verplichtingen meer hebt aan jouw oud-werknemer(s). Ook al is er sprake van een nieuwe werkgever. Loongerelateerde zaken gelden tot een jaar na datum overname. Bij overname van een bedrijf is veelal sprake van een juridische ‘overgang van onderneming’ waarbij personeel dus over gaat met alle huidige rechten en plichten.

Er mag niet zomaar ten nadele van de werknemer afgeweken worden van de arbeidsvoorwaarden. Om dit te concluderen wordt uitgegaan van artikel 7:662 BW. In het kort komt dit artikel er op neer dat sprake is van een overgang van onderneming, als een economische eenheid (bedrijf/slagerij), met behoud van identiteit (slagersbedrijf), overgaat krachtens een overeenkomst (zoals koop- of huurovereenkomst). Dit is in bijna alle gevallen als het gaat om overdracht binnen de slagersbranche het geval.

Meer informatie over bedrijfsovername, exclusief voor KNS-leden

Bedrijfsstaking en beƫindigen arbeidsovereenkomsten

Als het niet lukt om het bedrijf te verkopen wordt de beslissing soms genomen om de bedrijfsvoering te staken. In dat geval sluit het bedrijf en worden logischerwijs alle arbeidsovereenkomsten beëindigd. Dit gebeurt echter niet automatisch. Zolang een werknemer zich bereid houdt om arbeid te verrichten kan de werknemer aanspraak maken op doorbetaling van het loon, zelfs na staking van de bedrijfsvoering.

Om de arbeidsovereenkomst (met behorende opzegtermijn) te beëindigen, heb je een ontslagvergunning nodig. Deze kun je aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Ook kun je de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. Het enige verschil is dan dat de volledige opzegtermijn in acht genomen moet worden.

Mocht je hierover vragen hebben of begeleiding nodig hebben dan kan de afdeling Ondernemerszaken van de KNS je hierbij adviseren, tel: 070 3906365.

Veelgestelde vragen