Stoppen met je bedrijf

Wat komt erbij kijken?

Stoppen van je bedrijf doe je niet zomaar even, daar gaat een heel proces aan vooraf. Het is belangrijk dat je hier als ondernemer de tijd voor neemt. Tijdig plannen maken en voorbereidingen treffen maken dit proces makkelijker. In dit artikel een aantal tips.

1. Jouw wensen in kaart

Het proces van bedrijfsbeëindiging begint met nadenken over de toekomst. Hoe zie jij jouw toekomst na het beëindigen van je bedrijf? Waardoor wordt jouw toekomst bepaald? Enerzijds zijn er jouw wensen. Anderzijds zijn er zaken als leeftijd, gezondheid en gezinssituatie, die van invloed zijn op de manier en het moment van stoppen. Dit is voor iedereen anders en het traject van stoppen is dan ook altijd maatwerk.

Belangrijk is om jouw wensen te onderkennen. Streef je een zo hoog mogelijke opbrengst van jouw bedrijf na of vind je de voortzetting van jouw levenswerk belangrijker, ook al kost jou dat geld? Jouw wensen vormen het uitganspunt in het traject van stoppen waarmee adviseurs aan de slag kunnen.
In ieder geval neem je afscheid van een belangrijk deel van jouw leven en dat kan flink pijn doen. Neem de tijd om dit verlies te verwerken. Maar het betekent ook een nieuwe start en het is raadzaam om alvast na te denken over de invulling hiervan alvorens je jouw bedrijf beëindigt. Het is goed om in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. Dit kan je partner zijn, je accountant of iemand anders waarmee je een goede relatie onderhoudt.

2. Maak een stappenplan

Wat voor iedereen geldt is dat er zaken goed en op tijd geregeld moeten worden. Aan de hand van jouw wensen stel je een stappenplan op. In dit plan leg je vast wie wat en wanneer regelt. Vaak zijn er verschillende wegen die je kunt bewandelen, dus is het verstandig om verschillende scenario’s uit te werken. In deze fase schakel je deskundig advies in. Het proces van stoppen van je bedrijf kent op hoofdlijnen vier aspecten, die nauw met elkaar samenhangen. Naast emotionele aspecten (jouw wensen) heb je ook te maken met juridische-, fiscale- en financiële aspecten.

3. Zet alle aangegane overeenkomsten op een rij

Tijdens jouw loopbaan als ondernemer ben je verschillende verplichtingen aangegaan, zoals een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomsten en andere contractuele verplichtingen. Het mag duidelijk zijn dat aangegane overeenkomsten en verplichtingen mede bepalende factoren zijn voor het moment van stoppen. Zet alles eens goed op een rij. Bespreek vervolgens met een jurist hoe je het beste de overeenkomsten beëindigd. Weet dat je hiervoor bij de juridische afdeling van de KNS terecht kunt.

4. Het gaat er niet alleen om wat het kost, maar vooral ook wat het je oplevert

Bij staking van een onderneming vindt doorgaans een fiscale afrekening met de Belastingdienst plaats. Wat er op fiscaal gebied geregeld moet worden is erg verschillend per onderneming. De ondernemingsvorm, de leeftijd en de wijze van stoppen zijn van invloed op de te ondernemen acties. Vaak is het raadzaam de hulp van een vakbekwame fiscalist in te schakelen, die alle consequenties op een rij zet is en jou adviseert over de beste optie. Dit kost geld, maar kan je ook heel veel geld opleveren.

5. Stel een financieel plan op

Het mag duidelijk zijn dat een financieel overzicht of een financieel plan een belangrijke richtingwijzer is als het gaat om de financiële mogelijkheden na bedrijfsbeëindiging en daardoor één van belangrijkste bepalende factoren voor het moment van stoppen. In een financieel plan staan de inkomsten en uitgaven na bedrijfsbeëindiging op een rij waarbij rekening is gehouden met de opbrengsten en kosten van de bedrijfsbeëindiging. Uiteraard is niet alles exact te voorspellen en moeten soms onderbouwde aannames worden gedaan. Jouw accountant is het beste op de hoogte van jouw financiële situatie en dus bij uitstek geschikt om dit plan op te stellen. Vergeet niet dat bepaalde kosten nog doorlopen nadat het bedrijf gesloten is. Ook deze kosten moeten in het financiële plan worden meegenomen. Zo is een accountant vaak nog zeker een jaar bezig met de afwikkeling van de administratie.

6. Onderschat je uitgaven na stoppen niet

Extra aandacht verdienen de verwachte privé-uitgaven na bedrijfsbeëindiging. Denk daarbij ook aan wat je nu zakelijk aanschaft, maar eigenlijk voor een deel in privé gebruikt. Inschattingen van privé-uitgaven zijn te vinden op de website van het Nibud. Onderschat deze uitgaven niet; ze kunnen beter mee- dan tegenvallen.

7. Denk na over manier van afscheid nemen van klanten en relaties

Wanneer je weet wat er met je slagerij gaat gebeuren en/of je gaat stoppen, is het tijd om na te denken hoe je jouw klanten en relaties gaat informeren. Je gaat nadenken over de manier van afscheid nemen van jouw bedrijf. Het proces van afstand nemen gaat dan echt beginnen.

8. Heb je hulp nodig schakel KNS in

KNS is vaak het eerste aanspreekpunt voor de slager-ondernemer als het gaat om bedrijfsbeëindiging. KNS moet dan ook in eerste instantie gezien worden als aanjager van het proces. Daarnaast heeft KNS specialistische kennis in huis (bedrijfseconomisch, juridisch en communicatief). Samen met de nodige specialisten spant KNS zich in om jou optimaal te ondersteunen in dit voor jou zo belangrijke proces.

Meer over bedrijfsopvolging lees je hier