Lobby

Voor een professionele, toekomstbestendige en succesvolle slagersbranche is een goed ondernemersklimaat essentieel. Dat begint bij belangenbehartiging. Wij lobbyen bij en werken samen met verschillende invloedrijke organisaties op (inter)nationaal niveau die belangrijk zijn voor het slagersbedrijf. Bijvoorbeeld MKB-Nederland en International Butchers' Confederation.

Doel is om financiële lasten en regelgeving voor de slagers collectief te beperken en andere collectieve voordelen te realiseren. Denk aan hygiëne, etikettering en vleestax. Daarnaast vertegenwoordigt de KNS jou als werkgever in het slagersbedrijf in de cao- onderhandelingen.

In de coronacrisis is onze lobby alleen maar intensiever geworden en mede dankzij MKB-Nederland hebben wij ook goede resultaten behaald om de belangen van jou als slager te behartigen. Denk aan de toevoeging van slagers aan de lijst van cruciale beroepen en SBI-codes waar slagersbedrijven onder vallen voor de TOGS-regeling. Meer weten? Klik hier

Hart voor Slagers