Lobby

Voor een professionele, toekomstbestendige en succesvolle slagersbranche is een goed ondernemersklimaat essentieel. Dat begint bij belangenbehartiging. Wij lobbyen bij en werken samen met verschillende invloedrijke organisaties op (inter)nationaal niveau die belangrijk zijn voor het slagersbedrijf.

Doel is om financiële lasten en regelgeving voor de slagers collectief te beperken en andere collectieve voordelen te realiseren. Denk aan hygiëne, etikettering en vleestax. Daarnaast vertegenwoordigt de KNS jou als werkgever in het slagersbedrijf in de cao- onderhandelingen.