Brancheorganisaties verwijzen idee vleesbelasting naar prullenbak

Een belasting op vleesproducten zoals door een aantal politieke partijen wordt voorgesteld, is niet effectief, niet uitvoerbaar en soms zelfs contraproductief. Dat hebben COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector), LTO Nederland (land- en tuinbouw), POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), Nepluvi (Nederlandse Pluimvee Industrie) en KNS (Koninklijke Nederlandse Slagers) informateur Mariëtte Hamer laten weten in een brief. Diverse politieke partijen in de Tweede Kamer, de PvdD, Groen Links, D’66 en de ChristenUnie, zijn voorstander van het invoeren van een vleesbelasting. Die belasting moet leiden tot een beter milieu en beter dierenwelzijn.

Voortbestaan slagers op de tocht

Deze nieuwe, extra belasting is moeilijk te handhaven en leidt tot een onnodig zware administratieve lastendruk voor mkb-bedrijven. Daardoor komt het voortbestaan van honderden slagers op de tocht te staan. Daarom heeft KNS voorafgaand aan de formatieperiode al een brief gestuurd naar de zittende fractievoorzitters van de Tweede Kamer om het voorstel van een slachttaks te ontmoedigen.

Uit onderzoek dat adviesbureau EY in opdracht van de minister van LNV deed, blijkt ook dat de milieu- en dierenwelzijnsdoelen niet gehaald worden met een vleesbelasting. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn.

De genoemde politieke partijen willen de vleesbelasting bovendien gebruiken om de veestapel te halveren en om meer mensen te laten overstappen naar een vegetarisch of veganistisch dieet. Uit recent onderzoek door bureau 6T (‘Zest’) blijkt een ruime meerderheid van de maatschappij voor het behoud van de boeren in Nederland te zijn en eet 95% van de Nederlanders gewoon vlees. Volgens datzelfde onderzoek is er onvoldoende draagvlak voor een vleesbelasting.

Sector verduurzaamt al

Een vleesbelasting voegt niets toe aan de duurzaamheidsverbeteringen die de Nederlandse veehouderij en vleessector al hebben ingezet. Een vleesbelasting heeft een tegenovergesteld effect. Die meerprijs als gevolg van de belasting gaan niet naar de boer als beloning voor zijn inspanningen voor een beter dierenwelzijn en een beter milieu, maar naar de overheid. En Nederlands vlees wordt nog meer verdrongen worden door goedkoper vlees dat in het buitenland – vaak met een slechter dierenwelzijn en met meer milieubelasting – geproduceerd wordt. Een discussie over een vleesbelasting kan daarom alleen in Europees verband gevoerd worden. Op dit moment wordt in Brussel gesproken over Europese belastingmaatregelen voor verduurzaming in het kader van de Farm-to-Fork-strategie.