De gevolgen van corona

De gevolgen van de opmars van corona zijn groot. Vanuit de KNS is direct gestart om de informatie over de belangrijkste maatregelen, die je kan nemen om verspreiding van het virus te beperken, te communiceren. Een speciale pagina en nieuwsbrief om hierna te verwijzen waren de eerste stap. Het nieuws wordt hier steeds geactualiseerd.

Daarnaast zijn er stappen gezet om, samen met MKB Nederland en Detailhandel Nederland, te zorgen voor concrete tegemoetkomingen. Zo wordt continu bedrukt dat slagers, net als supermarkten ten alle tijden open dienen te blijven om zo te voorzien in de voedselvoorziening. Zeker gezien vanuit de maatschappelijke rol die de slagers spelen. Er is contact met de belangrijke partijen uit Den Haag denk hierbij aan Economische Zaken, MKB Nederland, Nationale Winkel Raad, Detailhandel Nederland over allerlei zaken en steunmaatregelen. 

Ook wordt gevraagd om dit in communicatie uit te dragen dat naast supermarkten ook de slagers en collega-versspecialisten zoals bakkers, groentemannen, visspecialisten en poeliers open zijn om de consument te voorzien van voeding.

De volgende maatregelen zijn van kracht: 

  • Er is een mogelijkheid voor uitstel van betaling inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting voor ondernemers die door het coronavirus worden getroffen. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Ook komt de Belastingdienst ondernemers tegemoet door een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. 
  • Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken worden door de Belastingdienst ingewilligd. 
  • Mogelijkheid tot werktijdverkorting. Als er door het coronavirus tijdelijk te weinig werk in jouw bedrijf is, omdat bijvoorbeeld leveringen aan horeca stagneren, kunnen jouw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico. Zie crisismaatregelen overheid per 17/3/2020 voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
  • De zogenoemde ‘BMKB’-regeling is verruimd per 16 maart 2020. Met de Borgstelling MKB kredieten staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB wordt versoepeld. Update 16/3; regeling is opensteld

Zie ook

De KNS voor aandacht voor impact op slagers
Slagers gewoon open ondanks corona-maatregelen

Er wordt nauw samengewerkt met lobby-partijen om tegemoetkomingen voor de economische gevolgen binnen de slagersbranche verder te ontwikkelen. 

Check de veelgestelde vragen

Checklist voor ondernemers