Maatregelen overheid voor ondernemers

Gisteren heeft het kabinet een groot pakket aan crisismaatregelen voor ondernemers afgekondigd. MKB-Nederland, waar de KNS lid van is, en VNO-NCW waren vanwege alle signalen uit de verschillende branches sinds vorige week in crisisoverleg met de overheid. Signalen uit onze branche hebben wij continu bij MKB-Nederland aangedragen. Het pakket aan noodmaatregelen geeft duidelijk aan dat de overheid zorgt voor de ondernemers, een goed en positief signaal. Wat zijn de crisismaatregelen?

 

Werkbehoud

Met name de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) bieden hopelijk snel soelaas nu in hele sectoren de omzet bijna wegvalt. Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren bijvoorbeeld naar 90% en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken. Ook verstrekt het uwv een voorschot van 80%. Goed is dat ook flexkrachten onder de regeling vallen.

De regeling werktijdverkorting is per direct stopgezegd in verband met het grote aantal aanvragen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud komt hiervoor in de plaats. Aanvragen om werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld, worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling, zodat werkgevers niet opnieuw een aanvraag hoeven in te dienen. Wel kan aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud geldt voor een periode van drie maanden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan deze regeling en de uitvoering hiervan.  

Liquiditeitssteun

Uitstel van betaling van belastingen

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,1%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan.

Wijzigen van de voorlopige aanslag

Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken worden door de Belastingdienst ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst

BMKB

Sinds 16 maart is een tijdelijke faciliteit onder de BMKB beschikbaar voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Het kabinet heeft ruim voldoende middelen om er voor te zorgen dat aan het verwachte beroep op deze maatregel in de BMKB kan worden voldaan.

Als ondernemer kun je je hiervoor melden bij jouw bank.

Compensatie getroffen sectoren en zelfstandigen

Er komt een eerste compensatieregeling voor hard getroffen sectoren. 

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie lees je hier