Zelfslachtende slager aangemerkt als Nederlands immaterieel erfgoed

Het ambacht van zelfslachtende slager is opgenomen in het Netwerk van Immaterieel Erfgoed. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland legt daarmee de culturele waarde van het ambacht vast. “Opname in het Netwerk draagt bij aan zichtbaarheid en waardering van het ambacht”, zegt Frank Hemeltjen van het Kenniscentrum. Cor Verburg, zelfslachtende slager en bestuurder van de Vereniging Zelfslachtende Slagers mocht de bijschrijving in ontvangst nemen. ”Ons vak leeft nog steeds en wij doen ertoe.”

Opname in het Netwerk is ‘terecht en een mooie erkenning’, zegt branche erkende meesterslager én zelfslachtende slager Herman ter Weele van de gelijknamige slagerij in Oene. “De zelfslachtende slager is de spil in de regionale, korte voedselketen met onder meer veehouderijen en andere slagers. Het is belangrijk dat onze vakkennis behouden blijft én dat er aandacht is voor het vak. De opname in het Netwerk helpt daarbij.”

De zelfslachtende slager

Een zelfslachtende slager is een ondernemer die naast een slagerij met winkel ook een eigen slachtplaats heeft. In deze slachtplaats wordt op kleine schaal geslacht. Deze slacht is vooral bedoeld voor eigen productie en verkoop in eigen winkel. De slachtploeg bestaat vaak uit twee tot vier slachters, die alle handelingen in het hele proces van de slacht zelf kunnen verrichten. Het slachten gebeurt grotendeels handmatig.

Zelfslachtende slagers vormen een cruciale schakel in een toekomstbestendige, duurzame, regionale voedselvoorziening. Belangrijk daarbij is dat de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend omdat de ambachtsman van elk onderdeel van het dier een kwaliteitsproduct maakt. In Nederland zijn nog een kleine 100 zelfslachtende slagers.

Frank Hemeltjen van het Kenniscentrum: “Het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is een manier om het immateriële van een cultuur op waarde te schatten. Opname in het Netwerk laat zien dat – in dit geval – het ambacht nog bestaat. Zelfslachtende slagers houden het vak overeind door hun specifieke vakkennis.” Ter Weele: “Een zelfslachtende slager is van begin tot eind verantwoordelijk voor het hele proces. Daardoor staat hij garant voor een kwalitatief hoogstaand eindproduct.”

Over de Vereniging Zelfslachtende Slagers (VZS)

De Vereniging van Zelfslachtende Slagers is opgericht in 2014 om de belangen van deze groep slagers optimaal te behartigen. Het ambacht van zelfslachtende slager staat namelijk onder zware druk door toenemende wet- en regelgeving en daarmee gepaard gaande administratieve lasten en kosten. Die regelgeving is vooral bedoeld voor grote, geautomatiseerde slachterijen, maar wordt ook opgelegd aan de kleine ambachtsman. VZS is onderdeel van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers en telt 83 leden.

Over het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert sinds 2012 de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag in Nederland. Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkelen, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van het borgen van immaterieel erfgoed in Nederland.

Meer informatie over zelfslachtende slagers