Vereniging Zelfslachtende Slagers (VZS)

In 2014 is de Vereniging van Zelfslachtende Slagers (VZS) opgericht om de belangen van deze groep slagers, die zelf slacht, optimaal te behartigen. De zelfslachtende slagers vormen een specifieke groep binnen de KNS.

VZS is een vereniging die juridisch functioneert onder de vlag van de KNS. Leden van VZS zijn ook lid van KNS. In navolging van de organisatiestructuur van KNS is een Adviescommissie Zelfslachtende Slagers opgericht (ACZS). De adviescommissie adviseert het bestuur van VZS inzake het beleid van de vereniging.

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de VZS geeft je een aantal rechten. Je hebt het recht om gebruik te maken van modules en protocollen die VZS voor haar leden ontwikkelt. Voorbeelden zijn de Module slachten en uitsnijden, de Module dierenwelzijn en het Protocol eenvoudige wasplaats. Dergelijke producten zijn in nauw overleg met de NVWA ontwikkeld en vastgesteld. Als VZS-lid kun je de documenten downloaden via de groep 'Vereniging Zelfslachtende Slagers' op MijnKNS. Deze groep is enkel toegankelijk voor leden van de vereniging.

Kwaliteitssysteem

Het lidmaatschap levert ook een aantal plichten op. Als VZS-lid conformeer je je aan het kwaliteitssysteem van de VZS. Dit betekent dat je je als lid moeten houden aan de wettelijke regels op het gebied van slachten. Er zijn onder andere specifieke regels op het gebied van hygiëne, dierenwelzijn, maar ook op het gebied van identificatie en registratie van dieren en karkassen.

Karkascontrole

Voor de bedrijven die ≤ 10 GVE slachten organiseert de VZS een jaarlijkse karkascontrole. Dit kan gezien worden als een verificatie van de slachthygiëne. Dankzij lidmaatschap van de vereniging en deelname aan het kwaliteitssysteem is de intensiteit van de karkascontrole veel beperkter dan voor niet-leden. Hiermee verdien je als lid jouw contributie terug.

Protocollen, modules en formulieren

Via MijnKNS hebben leden toegang tot hun eigen groep 'Vereniging Zelfslachtende Slagers. Hier staan alle documenten voor de zelfslachtende slager. Deze groep is speciaal voor de leden van de VZS. Naast het laatste nieuws, de verzonden infomails naar leden, vind je hier alle informatie waaronder modules en protocollen die voor de zelfslachtende slager van toepassing zijn.

Contributie

Op basis van de begrote kosten is de contributie vastgesteld op € 250 per jaar. Als zelfslachtende slager of als slachthuis kun je lid worden van de VZS indien je ook lid bent van de KNS.