Vanaf 1 april compensatie transitievergoeding aanvragen

Vanaf 1 april 2020 kun je een compensatie van de door jou betaalde transitievergoeding aanvragen. In het stappenplan van het UWV vind je tips voor het invullen van de aanvraag. De coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor de aanvraag compensatie transitievergoeding is er geen spoedprocedure. Aanvragen kunnen niet met voorrang worden beoordeeld, ook niet bij bijvoorbeeld financiële problemen door de coronacrisis. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan mogelijk helpen bij financiële problemen. Voor advies kun je de KNS altijd bellen.

Stap 1: controleer de instellingen voor eHerkenning

Voor je start met jouw aanvraag, controleer eerst de instellingen in eHerkenning. Om de aanvraag compensatie transitievergoeding te kunnen doen, heb je een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/Indienen ontslagaanvraag’. Meer informatie over eHerkenning vind je hier.

Stap 2: documenten verzamelen

Voor de beoordeling van jouw aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding heeft het UWV het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken nodig. Die kun je als bijlage in het werkgeversportaal uploaden en meesturen. Met de informatie die het UWV ontvangt, moeten zij kunnen vaststellen:

 • dat er een arbeidsovereenkomst was;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
 • dat er een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de transitievergoeding is berekend.

Verplichte documenten

De volgende documenten heeft het UWV altijd nodig als bijlagen bij jouw aanvraag:

 • De arbeidsovereenkomst. Als je deze niet meer hebt, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad.
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst. Dat kan de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst zijn, maar ook de uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief.
 • Jouw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken. Die berekening is nodig om de hoogte van de compensatie te bepalen. Het gaat dan om de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat je hebt afgesproken met uw werknemer.
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Dit kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn. Als de vergoeding in delen is betaald, stuur dan van alle betalingen een betaalbewijs.
 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop jouw werknemer 1 jaar ziek was;
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is.
Aanvullende documenten in bijzondere situaties

In sommige situaties zijn extra documenten nodig voor de aanvraag: 

 • Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Dan moeten de volgende bijlagen mee worden gestuurd:
  • een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding door inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten;
  • het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
 • Heb jij of het bedrijf dat je hebt overgenomen (jouw rechtsvoorganger) eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald? Bijvoorbeeld omdat de werknemer eerder een tijdelijk contract had bij jou? Dan wil het UWV een betaalbewijs van deze transitievergoeding zien, zoals een bankafschrift.
 • Was de werknemer dienstverlener aan huis in dienst bij een particulier? Dan wil het UWV ook een loonstrook van de laatste maand waarin loon is betaald zien. Het gaat hier om iemand die minder dan 4 dagen per week onder andere huishoudelijk werk heeft verricht.
 • Was de werknemer tijdens de duur van het contract volledig of voor een deel jonger dan 18 jaar? Dan dient een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin jouw werknemer jonger was dan 18 jaar te worden bijgevoegd.
 • Heeft jouw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat ontvangen. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van dit opzegverbod.
 • Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, (wisselende) winstuitkering en/of bonus(sen) ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus(sen) staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van dit opzegverbod ontvangen.

Stap 3: vraag de compensatie aan

Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal en kun je je aanvraag indienen.

De beoordeling

De duur van de beoordeling van jouw aanvraag hangt af van uw situatie. Daarbij kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor jouw (ex-)werknemer.

Als het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 26 weken na het indienen van jouw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moet het UWV binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.

Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing worden betaald.