Het 6- stappenplan voor invoering Hygiënecode

Er is al veel gecommuniceerd over de nieuwe Hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf. Maar hoe ga je nu te werk om goed volgens de code te werken? Dit stappenplan helpt je daarbij.

1. Bekijk de artikelen en het webinar

Als je de artikelen uit De Slager die eerder over de code zijn geschreven doorneemt heb je al een goed beeld van de wijzigingen in de code. Heb je dat gedaan dan komt de code niet meer als een verrassing. Op www.knsnet.nl/hygienecode-voor-het-slagers-en-poeliersbedrijf vind je de artikelen over de achtergrond en de inhoud van de Hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf.

2. Lees de code, neem de tijd

De code bevat veel informatie. Het kan je tegenstaan omdat het veel tekst is. Weet, dat afhankelijk van de processen en producten in je bedrijf, een deel van teksten niet van toepassing zijn. Verkoop je geen verse sappen in je winkel, dan sla je die paragraaf over. Ook zijn er onderdelen die nauwelijks veranderd zijn. Denk aan de inrichting van je bedrijf. Nog steeds geldt dat wanden en vloeren ondoordringbaar en goed te reinigen moeten zijn. Daar kun je snel doorheen. Ga je voor deze zomer een foodtruck aanschaffen, dan is het onderdeel ‘mobiele bedrijfsruimten’ weer extra interessant.

3. Code-verantwoordelijke

Stel een verantwoordelijke aan voor het goed invoeren van de code in het bedrijf. Natuurlijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele team. Maar het is van belang dat iemand zich verdiept in de eisen uit de code en dat iemand toeziet op het juist invoeren binnen het bedrijf. Denk aan de controle op het uitvoeren en beheersen van reiniging & desinfectie, ongediertebestrijding.

Als ondernemer/exploitant ben je verantwoordelijk voor voedselveilige producten zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je niet iemand anders code-verantwoordelijke kan maken.

De code-verantwoordelijke bewaakt dat de processen veilig worden uitgevoerd, controles goed worden uitgevoerd en registraties gedaan worden. Hij/zij kijkt ook kritisch naar de inkoop (is de voedselveiligheid geborgd bij de leveranciers en wat is eigenlijk precies de herkomst?), signaleert en onderneemt actie als onderhoud gepleegd moet worden aan apparatuur of als er een tegel loslaat van de muur.

4. Kennis en instructie van de medewerkers - gebruik ook Slagerspassie!

Iedereen in het bedrijf moet weten hoe hygiënisch gewerkt moet worden. Het aanleren van een goede werkwijze kan door het geven van goede instructies en het belang ervan goed uit te leggen. Het moet ook aantoonbaar zijn dat medewerkers de instructies hebben begrepen en toepassen. Alles begint bij een goede basiskennis van hygiëne. Waarom is vlees op een lage temperatuur houden belangrijk? Wat is kruisbesmetting? Laat alle medewerkers de module ‘Hygiënisch Werken’ doorlopen doen op www.slagerspassie.nl/Hygienisch-werken/. De toetsresultaten kun je bewaren bij de registraties en de code. Dan kun je ze altijd overleggen aan de NVWA.

5. Doorvoering in het bedrijf: Maak een actielijst

Het is zaak om te beoordelen of aan de basisvoorwaarden (het eerste deel van de code) wordt voldaan en om de processen in te richten volgens de code. In de basisvoorwaarden lees je dat de ramen die in de zomer vaak open staan, van horren moeten zijn voorzien. En je realiseert je dat de insectenlamp in de werkplaats het ook al een tijd niet goed doet. In het tweede deel van de code ‘Processen’ lees je dat de gepasteuriseerde soepen binnen 5 uur naar 7◦C moeten zijn teruggekoeld. Na metingen blijkt dat dat niet lukt. Uiteindelijk besluit je om een andere vorm van potten te bestellen, waarin sneller terug gekoeld wordt.

Een actielijst helpt je om alles goed op een rij te zetten en ervoor te zorgen dat je ze niet vergeet. Schrijf op wat er moet gebeuren om aan de code te voldoen.

Actie Wanneer Uitgevoerd  Paraaf

Horren aanschaffen ramen

Binnen 2 maanden Horren zijn 31 maart 2021 binnen gekomen

Jeroen

Insectenlamp na laten kijken

Gelijk met buitenverlichting over 3 weken

Lamp werkt. 15 maart 2021

Jeroen

 

Soeppotten bestellen

 

Bij volgende bestelling 1 maart 2021 Jeroen


6. Toets je bedrijf: Hygiëne-audit

Als de code is ingevoerd in het bedrijf laat dan een hygiëne-audit uitvoeren door onze partner: Bureau de Wit. De inspecteur toetst of er nog verbeterpunten zijn, maar laten natuurlijk ook zien wat er wel allemaal goed gaat. Je ontvangt een rapport met de resultaten op de verschillende onderdelen van de code. Het jaarlijks herhalen van een hygiënemeting houdt iedereen scherp.

Ook als je hulp nodig hebt om je processen goed volgens de code in te richten kan je natuurlijk van onze partner gebruik maken.

Terug