SBI-codes

Met ingang van 29 april kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. Of maak gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

Waar vind ik mijn SBI-code? 
Als je een onderneming inschrijft in het handelsregister van de KvK, krijg je een SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van het bedrijf. Onder welke SBI-code jouw bedrijf valt, staat op het uittreksel. Via de app van het Handelsregister kun je jouw gegevens inzien, waaronder deSBI-code. Op de website van KvK staat de hele lijst met SBI-codes en wat ze betekenen: www.kvk.nl/overzicht-standaard-bedrijfsindeling/     

Waarom wordt gewerkt met SBI codes? 
Als je een onderneming inschrijft bij KVK, krijg je een SBI-code (Standaard BedrijfsIndeling). Deze code vertelt iets over de economische activiteit van jouw bedrijf. De beschrijving geeft de meest adequate en complete indeling van sectoren of bedrijfsactiviteiten.

Ondernemingen en rechtspersonen moeten een korte aanduiding van hun activiteit(en) opgeven. De Kamer van Koophandel koppelt deze activiteit aan één of meer SBI-code(s). Meestal gaat het om een SBI-code voor de hoofdactiviteit en voor nevenactiviteit(en). Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) beheert de tabel met SBI-codes en -omschrijvingen en gebruikt de tabel voor statistische inzichten.

De korte aanduiding van de bedrijfsactiviteit(en) bestaat uit de door de onderneming opgegeven omschrijving van de activiteiten en de door KVK toegekende SBI-code (met bijbehorende standaardtekst van het CBS). Als de activiteiten van een bedrijf wijzigen, moet de ondernemer dit zelf doorgeven bij KVK. 

Het kan soms voorkomen dat de SBI-code niet helemaal aansluit bij de activiteiten van de onderneming. Dit komt omdat er niet voor elk bedrijf een precies passende code is. In dat geval wordt de onderneming geplaatst bij een overkoepelende SBI-code. In overleg met de ondernemer wordt dan besloten welke SBI-code het meest toepasselijk is.

Als een onderneming een wijziging doorgeeft, dan past KVK de omschrijving van de bedrijfsactiviteit aan en waar nodig een of meerdere SBI-codes. De omschrijving van de bedrijfsactiviteit is het authentieke gegeven in het Handelsregister. De SBI-code is hier een afgeleide van.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?
Indien je van mening bent dat de code waaronder jouw bedrijf nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de activiteiten van de onderneming, meld dit dan bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Selectie voor regelingen gebeurt op dit moment op basis van de hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.