Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

De TOGS-regeling (vergoeding van 4.000 euro) loopt nog tot en met 15 juni 2020. Ondernemers kunnen nog tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen. Check hier de adviestool; zo weet je gelijk of je in aanmerking komt voor deze steunmaatregel. 

De  regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Check hier de TVL-regeling

Voor wie is deze regeling bedoeld?
Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Denk hierbij aan horeca, winkeliers en meer.  Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar. Hier kun je de lijst met branches en sectoren bekijken. 

De codes 46.32, 47.22.1 en 47.22.2 zijn ook onderdeel van deze lijst. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  1. De hoofd- of nevenactiviteit van jouw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in het overzicht. Zie hier.
  2. Jouw bedrijf mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
  3. Je verwacht dat jouw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden. 
  4. Je hebt minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  5. Je hebt maximaal 250 medewerkers in dienst.
  6. Jouw bedrijf is opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  7. Je hebt geen overheidsbedrijf.
  8. Jouw bedrijf is niet failliet. 
  9. Er is geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
Je kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de RVO. Het betreft een eenmalige vergoeding van € 4.000. Je kunt een aanvraag indienen tot en met vrijdag 26 juni 2020. Klik hier voor de aanvraag

Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?
Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. Je kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?
Ja, dat kan. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

SBI-codes

Meer informatie over de SBI-codes vind je hier

Meer informatie op website Rijksoverheid