Meld je aan voor de Lekkerste Bal Gehakt 2024

De keuring van de vakwedstrijd Lekkerste Bal Gehakt 2024 vindt plaats op  donderdag 12 september. De gehaktballen worden zoals gebruikelijk gekeurd bij SVO in Houten. Meld je aan via het formulier onderaan deze pagina en lever je product op tijd aan om kans te maken op een plaats in de top 10.

Inleveren

De producten kunnen persoonlijk of per post worden ingeleverd bij SVO in Houten. Producten moeten uiterlijk woensdag 11 september op de wedstrijdlocatie zijn ingeleverd. Het adres is Sleepboot 2, 3991 CN Houten. Lees de spelregels op deze pagina goed door voordat je jouw producten opstuurt of inlevert.

Jury

De vakkundige jury voor deze editie maken wij later bekend. De coördinatie van de productkeuring ligt in handen van Ron Kinkelaar en Paul van Trigt begeleidt de arbitrage.

Deelnemen?

De vakwedstrijd Lekkerste Bal Gehakt is exclusief voor KNS-leden.

Spelregels

1. Doel en algemeen

1. KNS heeft als doelstelling om het slagersambacht en vakmanschap te stimuleren en daardoor de kwaliteit van slagersproducten te verbeteren. Daarom organiseert KNS vakwedstrijden, voor producten die op ambachtelijke wijze zijn geproduceerd.
2. Het beoordelen van de producten en jureren van de resultaten wordt door KNS uitbesteed aan onafhankelijke en deskundige vakspecialisten.
3. Hoewel KNS het beoordelen en jureren heeft uitbesteed, blijft zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.
4. De ingeleverde producten worden bij inleveren eigendom van de wedstrijdorganisatie.
5. De wedstrijdlocatie is de plaats waar de ingezonden producten worden beoordeeld en gewaardeerd.
6. Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt de deelnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van de spelregels en zich daaraan te houden.

2. Deelnemers

1. Deelname is voorbehouden aan slagersbedrijven (met winkel voor consumentenaankoop) als lid aangesloten bij KNS.
2. Niet ambachtelijke producerende personen/bedrijven, zoals industriebedrijven en grootwinkelbedrijven zijn uitgesloten voor deelname aan de KNS-vakwedstrijden.
3. Bestuursleden en ambassadeurs van KNS zijn uitgesloten voor deelname aan KNS-vakwedstrijden.
4. Deelnemers moeten, indien de jury dit wenst, inzicht geven in hun productieproces.
5. Per lidnummer kan één (1) product ter beoordeling worden ingeleverd (nevenvestigingen kunnen dus niet apart deelnemen).
6. Indien je lid bent van een commerciële formule en gebruik maakt van gezamenlijke productie, kan er één (1) inzending van de gezamenlijke productie meedoen met de vakwedstrijd.

3. Product

1. Het wedstrijdproduct is een naturel gehaktbal.
2. De gehaktballen die je inzendt, zijn gelijk aan de gehaktballen die je verkoopt.
3. De producten dienen door de deelnemer persoonlijk te zijn vervaardigd en te voldoen aan actuele wettelijke eisen.
4. De ingezonden producten mogen niet van derden worden betrokken en ter keuring worden aangeboden.
5. Sausjes worden niet gebruikt bij de keuring.
6. Producten die herkenbaar zijn door naam en/of andere kenmerken waardoor de deelnemer herkenbaar kan zijn, worden van deelname uitgesloten en vernietigd. Dit is vanzelfsprekend niet van toepassing op de verpakking van het product. Deze moet conform punt 5.3 worden aangeleverd.

4. Productbeoordeling

1. De beoordeling en jurering van de vakwedstrijden vinden plaats bij de wedstrijdlocatie: SVO, Sleepboot 2, 3991 CN Houten.
2. Alle ingezonden producten worden in een oven verwarmd tot een temperatuur waarop deze prettig eetbaar is.
3. Indien het product bedorven is of als hier enige twijfel over bestaat, wordt het product niet gekeurd.
4. Producten die niet worden ingeleverd overeenkomstig de aanleverinstructies onder artikel 5 van deze spelregels, worden uitgesloten van deelname.
5. Producten die niet zijn aangemeld worden niet beoordeeld en vernietigd.
6. Over de uitslag kan niet met de jury worden gecorrespondeerd.
7. Beoordelingsrapporten, waarop eventuele op- en aanmerkingen zijn aangetekend, worden na afloop van de prijsuitreiking toegezonden.

5. Aanleverinstructies

1. Per bedrijf worden drie gegaarde gehaktballen ingezonden.
2. De gehaktballen moeten goed worden verpakt (tip: vacuüm).
3. Het pakket moet voldoende worden gefrankeerd en voorzien zijn van een label met daarop de bedrijfsnaam, het adres en het telefoonnummer van de deelnemer.
4. Indien je jouw inzending per post verstuurd, is het aan te raden om het met een Track-en-trace nummer te verzenden, zodat het pakket te traceren is.
5. Verzendkosten zijn voor rekening van de deelnemer. Je kunt de producten ook zelf brengen naar de wedstrijdlocatie: SVO, Sleepboot 2, 3991 CN Houten. 
6. Ingezonden producten dienen uiterlijk de dag vóór de keuring vóór 15.00 uur te worden aangeleverd bij de wedstrijdlocatie: SVO, Sleepboot 2, 3991 CN Houten. Dit kan zowel per post of persoonlijk.

Meld je aan

Door dit formulier in te vullen, ga je akkoord met de Privacyverklaring en de spelregels.