Grote Grillworsttest

De keuring van de Grote Grillworsttest 2024 is ingepland en vindt plaats op woensdag 17 januari. Ambachtelijke slagers kunnen zich nu aanmelden voor deze vakwedstrijd, exclusief voor KNS-leden. Lever jouw ambachtelijke grillworst op tijd in en ontvang na de prijsuitreiking jouw persoonlijke juryrapport. Bovendien kan een plek in de top 10 jouw slagerij veel publiciteit opleveren!

Keuring

De keuring van de Grote Grillworsttest vindt plaats onder leiding van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht. De juryleden keuren de grillworsten op diverse componenten. Zo spelen het aangezicht en snijvlak, de samenstelling, bewerking, consistentie en natuurlijk ook de geur en smaak een rol in de keuring. Elke deelnemer ontvangt na de prijsuitreiking een juryrapport. De grillworsten worden zowel koud als warm gekeurd.

Vakkundige jury

Voor deze editie van de Grote Grillworsttest nemen gecertificeerde productkeurmeesters Jan Snijders en Gjalt Landmand plaats aan de jurytafel. Naast hen keuren branche erkende meesterverkoper Gerda Meijer, aspirant keurmeester Joy ter Heijden en Grote Grillworsttest 2023-winnaar Han Braamskamp, de ingezonden producten.

Inleveren

De grillworsten kunnen fysiek of per post worden ingeleverd bij SVO in Houten. Zorg er wel voor dat ze uiterlijk dinsdag 16 januari om 15.00 uur aanwezig zijn op het volgende adres: SVO, Sleepboot 2, 3991 CN in Houten. Lees de spelregels vooraf aandachtig door om teleurstellingen te voorkomen.

Uitreiking

Meer informatie over de uitreiking volgt later.

Spelregels

1. Doel en algemeen
1. KNS heeft als doelstelling om het slagersambacht en vakmanschap te stimuleren en daardoor de kwaliteit van versproducten te verbeteren. Daarom organiseert KNS vakwedstrijden, voor versproducten die op ambachtelijke wijze zijn geproduceerd.
2. Het beoordelen van de producten en jureren van de resultaten wordt door KNS uitbesteed aan onafhankelijke en deskundige vakspecialisten, van wie verwacht mag worden dat zij naar beste kunnen deze opdracht uitvoeren.
3. Hoewel KNS het beoordelen en jureren heeft uitbesteed, blijft zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.
4. De ingeleverde producten worden bij inleveren eigendom van de wedstrijdorganisatie.
5. De wedstrijdlocatie is de plaats waar de ingezonden producten worden beoordeeld en gewaardeerd.
6. Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt de deelnemer op de hoogte te zijn van de inhoud van de spelregels en zich daaraan te houden.

2. Deelnemers
1. Deelname is voorbehouden aan slagersbedrijven (met winkel voor consumentenaankoop) aangesloten bij KNS.
2. Per KNS-lidmaatschap (inclusief nevenvestigingen) kan één (1) product ter keuring worden aangeboden.
3. Niet ambachtelijke producerende personen, zoals binnen industriebedrijven en grootwinkelbedrijven zijn uitgesloten voor deelname aan de KNS-vakwedstrijden.
4. Deelnemers moeten, indien de jury dit wenst, inzicht geven in hun productieproces.
5. Indien je lid bent van een commerciële formule en gebruik maakt van gezamenlijke productie, kan er één (1) inzending van de gezamenlijke productie meedoen met de vakwedstrijd.

3. Product
1. Het wedstrijdproduct is een naturel grillworst (varkensvlees), géén variant (zoals kip, wild, enz).
2. De grillworst die je inzendt, is gelijk aan de grillworst die je verkoopt.
3. De producten dienen door de deelnemer persoonlijk te zijn vervaardigd en te voldoen aan actuele wettelijke eisen.
4. De ingezonden producten mogen niet van derden worden betrokken en ter keuring worden aangeboden.
5. Sausjes worden niet gebruikt bij de keuring.
6. Producten die herkenbaar zijn door naam en/of andere kenmerken waardoor de deelnemer herkenbaar kan zijn, worden van deelname uitgesloten en vernietigd.

4. Productbeoordeling
1. De beoordeling en jurering vinden plaats bij SVO, Sleepboot 2, 3991 CN Houten.
2. Alle ingezonden grillworsten worden in een oven verwarmd tot een temperatuur waarop deze prettig eetbaar is.
3. Indien het product bedorven is of als hier enige twijfel over bestaat, wordt het product niet gekeurd.
4. Producten die niet worden ingeleverd overeenkomstig de aanleverinstructies onder artikel 5 van deze spelregels, worden uitgesloten van deelname.
5. Producten die niet zijn aangemeld worden niet beoordeeld en vernietigd.
6. Over de uitslag kan niet met de jury worden gecorrespondeerd.
7. Beoordelingsrapporten, waarop eventuele op- en aanmerkingen zijn aangetekend, worden na afloop van de prijsuitreiking toegezonden.

5. Aanleverinstructies
1. Per bedrijf worden twee grillworsten (elk 500 gram) ingezonden.
2. De grillworsten moeten goed worden verpakt (tip: vacuüm).
3. Het pakket moet voldoende worden gefrankeerd en voorzien zijn van een label met daarop de bedrijfsnaam, het adres en het telefoonnummer van de deelnemer.
4. Indien je jouw inzending per post verstuurd, is het aan te raden om het met een Track-en-trace nummer te verzenden, zodat het pakket te traceren is.
5. Verzendkosten zijn voor rekening van de deelnemer. Je kunt de producten ook zelf brengen naar de SVO, Sleepboot 2 in Houten.
6. Ingezonden producten dienen uiterlijk de dag vóór de keuring vóór 15.00 uur te worden aangeleverd bij SVO, Sleepboot 2, 3991 CN Houten. Dit kan zowel per post of persoonlijk.

Meld je nu aan 

Door dit formulier in te vullen, ga je akkoord met de Privacyverklaring en de spelregels.