Hoe ga je om met het Coronavirus als werkgever?

Inmiddels zijn er in Nederland diverse mensen besmet zijn het nieuwe Coronavirus. Door diverse organisaties als het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en de GGD wordt nauw en hard samengewerkt om het virus in te dammen in Nederland. Wat betekent het Coronavirus voor jou als bedrijf en voor onze bedrijfstak? In dit artikel geven wij je praktische informatie. 

Hygiëne

Goed hygiënisch werken is een basisvoorwaarde in onze branche. Blijf alle richtlijnen en voorschriften die zijn opgenomen in de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf goed in acht houden.

Zorg daarnaast voor voldoende papieren handoeken en zeep zodat medewerkers hun handen goed en regelmatig kunnen wassen. Stuur hier je medewerkers ook op aan dat ze dit doen.

Extra schoonmaak van deze oppervlakken en voorwerpen zijn aan te raden: pinapparataten, toonbank(en), kassa's, handgrepen, weegschalen, deurklinken, stoelen en tafels, kranen, zeepdispensers, telefoons, toetsenborden. Dit zijn voorwerpen die door veel verschillende mensen worden aangeraakt.

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek (Arbowet). Voorlichting geven over het Coronavirus en de risico's hiervan, valt onder deze verplichting. Bespreek onderstaande zaken met je personeel of leg het vast in een hygiëneprotocol:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren hand- en zakdoeken
  • Werk, waar nodig, met wegwerphandschoenen
  • Werk hygiënisch volgens voorschriften en richtlijnen
Producten op de toonbank

Ons advies is om onverpakte producten op de toonbank, net als een proefplankje niet te plaatsen op de toonbank uit hygiënisch oogpunt.

Besmetting of quarantaine

De voorjaarsvakantie is inmiddels achter de rug en het kan zijn dat een medewerker in een risicogebied is geweest, denk bijvoorbeeld aan Noord-Italië. Als je het vermoeden hebt dat een medewerker tijdens de vakantie besmet is geraakt, kun je de medewerker verplichten om thuis te blijven. Indien de bedrijfsvoering dit toelaat, kun je de medewerker verplichten thuis te werken. In de meeste gevallen is dit in onze branche een uitzondering.

Dient een medewerker verplicht in quarantaine te blijven omdat er bijvoorbeeld contact is geweest met een besmette patiënt? Dan heeft de medewerker in kwestie recht op loon(door)betaling. Of de medewerker wel of geen symptomen heeft van het Coronavirus, is hierbij niet van belang. Er mag ook geen verrekening worden toegepast op het vakantie-urensaldo van de medewerker.

Werknemer vermoedt besmetting, wat te doen?

Laat de werknemer naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat je verdere maatregelen neemt. Volg richtlijn van RIVM, check het hier. Of check onze speciale informatiepagina.

Calamiteitenverlof

Als de school of kinderdagverblijf tijdelijk de deuren sluit vanwege mogelijk besmettingsgevaar, dan kunnen medewerkers vakantie-uren opnemen om vervangende opvang te regelen. Calamiteitenverlof is mogelijk als een school/kinderdagverblijf e.d. letterlijk 'van stel op sprong' sluit. In artikel 30 van de Cao voor het Slagersbedrijf staan de regels over dit type verlof uitgelegd. 

Minder werk

Indien er minder werk is door het Coronavirus dan kun je in aanmerking komen voor werktijdverkorting. Dit vraag je dan aan bij het UWV. Meer informatie vind je hier.

Ga naar het informatiedossier