Pensioenfonds, bedrijfstakfondsen en Stichting PAWW

Welke maatregelen neemt het pensioenfonds, bedrijfstakfondsen en Stichting PAWW? Hieronder wordt dit toegelicht.

Pensioenfonds & bedrijfstakfondsen

Het pensioenfonds en de bedrijfstakfondsen ‘stichting VOS’ en ‘stichting SAS I’ gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de premies aan deze stichtingen.

Dat hebben de besturen van deze fondsen, waarin de KNS, FNV en CNV Vakmensen vertegenwoordigd zijn, afgesproken. 

Hier lees je meer informatie

Stichting PAWW

Voor werknemers uit de slagersbranche is een cao afgesloten waarin een aanvullende uitkering is geregeld om de verkorting van de duur en de opbouw van de WW-uitkeringen en de loongerelateerde WGA-uitkeringen te repareren. Deze aparte cao, genaamd Cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), wordt uitgevoerd door de Stichting PAWW en is 1 januari 2019 in werking getreden. De premie komt voor rekening van werknemers.

Stichting PAWW helpt werkgevers die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met betalingsproblemen. Zij kunnen een betalingsregeling met ons treffen. Voor alle werkgevers geldt in de komende periode bovendien een milder incassobeleid. De maatregelen gelden in elk geval tot 1 juni aanstaande. 

Hier lees je meer informatie

Terug naar het informatiedossier