Coronavirus: SPAWW helpt werkgevers met maatregelen

Stichting PAWW helpt werkgevers die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met betalingsproblemen. Zij kunnen een betalingsregeling met ons treffen. Voor alle werkgevers geldt in de komende periode bovendien een milder incassobeleid. De maatregelen gelden in elk geval tot 1 juni aanstaande.

Werkgevers die in de problemen komen, kunnen een betalingsregeling treffen in de volgende situatie:

  • Alle werkgevers dienen normaal aangifte te doen (ook bij WTV of NOW).
  • Als nota’s en herinneringen niet worden voldaan, neemt Stichting PAWW automatisch contact op voor een betalingsregeling.
  • Werkgevers die geen problemen ondervinden, dienen de werknemersbijdragen normaal te betalen.
  • In de periode tot in ieder geval 1 juni verstuurt Stichting PAWW wel herinneringen, maar geen aanmaningen.

Hoe tref je een betalingsregeling?

De geautomatiseerde processen van de Stichting PAWW kunnen tussentijds niet aangepast worden. Daarom ontvangen werkgevers die in aanmerking willen komen voor een betalingsregeling toch nota’s en herinneringen. Dat kan per post zijn of een bericht per e-mail. In de loop van het incassoproces stuurt de stichting vanzelf een herinnering waarin staat wat je moet doen om voor een betalingsregeling in aanmerking te komen.

Als werkgever blijf je aangifte per tijdvak doen zoals je gewend bent. Daarna ontvang je een nota over dat tijdvak. Wanneer je deze nota’s niet kunt voldoen, kun je deze negeren. Omdat tijden kunnen veranderen, stuurt de Stichting PAWW wel herinneringen. Als op basis van de herinnering geen betaling plaats vindt, neemt de Stichting PAWW contact op om te informeren naar jouw situatie. Dan wordt een mogelijke betalingsregeling besproken. 

PAWW-bijdrage bij WTV of NOW

SPAWW repareert de WW ook voor werknemers die na de WTV- of NOW-periode werkloos worden. Als jij helaas gebruik moeten maken van de WTV of de NOW, dien je wel de PAWW-bijdrage normaal in te houden op het brutoloon en aangifte te doen.

Werktijdverkorting geen effect op PAWW

Sociale partners en de overheid nemen initiatieven om de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers en werknemers te beperken. Belangrijk daarbij is de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Door de uitbraak van het coronavirus is er een ongekend groot beroep gedaan op de Werktijdverkorting (WTV-regeling). Deze regeling is nu stopgezet voor nog niet behandelde aanvragen. Werkgevers die geen gebruik meer kunnen maken van de WTV, kunnen een beroep doen op de NOW. Zij moeten daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat werknemers tijdens de NOW-periode niet mogen worden ontslagen via UWV of kantonrechter. De SPAWW repareert de WW zowel voor werknemers die na de WTV werkloos zijn geworden als voor werknemers die na de NOW-periode werkloos zijn geworden.De stichting van de arbeid heeft een brief geschreven over maatregelen voor behoud van werkgelegenheid.

Wanneer een deelnemer een PAWW-uitkering aanvraagt, toetsen wij zijn recht en repareren de bezuiniging op de WW en de WGA die sinds 2016 van kracht is. Of de werkloosheid van de deelnemer begon met de NOW of de WTV-regeling, maakt voor de hoogte en duur van de toekenning niet uit.