Verantwoord winkelen blijft belangrijk: tien tips voor jou als ondernemer

Met de routekaart die de overheid op 6 mei heeft gepresenteerd, zijn meer en meer versoepelingen in de maatschappij op komst. Dat is goed nieuws, maar het vergt ook de nodige inspanning van iedereen in Nederland om goed voor elkaar te blijven zorgen. De onderlinge 1,5 meter afstand en thuis blijven bij klachten, blijven belangrijke maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. In gemeenten wordt door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gecontroleerd op het naleven van alle geldende maatregelen, op straat en in winkels. Alle geldende regels zijn vastgelegd in de noodverordening van jouw gemeente, winkelprotocol Verantwoord Winkelen en de Handreiking Verantwoord bezoek winkelgebieden. 

Want of we het willen of niet, we moeten door het coronavirus aan de slag om er samen voor te zorgen dat we gezond blijven. Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers en klanten. Klanten die in jouw winkel komen, dienen zich te houden aan de regels die gelden in jouw winkel. Je kunt dit kenbaar maken door middel van een raamposter bijvoorbeeld (zie onderaan dit bericht deze raamposter en raamposter handhaving). BOA’s voeren controles uit en handhaven op de geldende regels. Worden de regels in jouw slagerij niet nageleefd dan kun je een boete krijgen die voor ondernemers uitkomt op enkele duizenden euro’s. Ook als een klant zich niet houdt aan de regels, ligt de verantwoordelijkheid bij jou als ondernemer. Hoe kun je een boete voorkomen? Tien tips:

  1. Kijk welke regels in acht genomen moeten worden. Deze kan je vinden op deze website, RIVM en de rijksoverheid. Kijk ook goed wat staat in de noodverordeningen. Kijk ook of deze regels gelden bij cruciale beroepen.  
  2. Richt de winkel in zoals aangegeven in de maatregelen. Denk hierbij aan vakken op de grond waarin klanten kunnen staan, schermen boven de toonbank, raamposter met vermelding gewenst aantal personen in de slagerij en meer.  
  3. Let op dat in geval van meerdere eisen, het vaak en/en is en niet en/of. Oftewel elke regel moet je toepassen. 
  4. De afstand tussen klanten moet minimaal 1,5 meter zijn. Let hier op en spreek klanten aan als zij zich hier niet aan houden. Ook als een klant heen en weer gaat lopen voor de toonbank; dit is niet de bedoeling. Het aantal klanten dat je in de winkel mag toelaten is afhankelijk van het aantal vierkante meters van het klantgedeelte.
  5. Zet op een rij hoe je de veiligheid op de werkvloer optimaliseert en betrek eventueel de werknemers daarbij. Zet dit ook op schrift. Zorg dat er ook daadwerkelijk wordt gewerkt volgens deze voorschriften en zorg er ook voor dat dit niet verslapt. 
  6. Pas op voor schijnveiligheid. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld dat een mondkapje weinig nut heeft als je hem om je kin hangt. Meer info over hygiëne vind je hier
  7. Spreek klanten aan als zij zich niet houden aan de regels voor de toonbank en handel actief als zij dit dan nog steeds niet doen. Plaats deze poster zichtbaar op de toonbank en verwijs hierbij naar. Doe je dit niet, dan kan je daar een waarschuwing of zelfs een boete voor krijgen. Handhaving vindt plaats door BOA's en politie.
  8. Communiceer duidelijk en transparant met je klanten.  
  9. Je kunt in een gesprek met de plaatselijke BOA kortsluiten of alles op orde is. Als een BOA van mening is dat iets niet op orde is, vraag dan welke regel in acht genomen moet worden. Vraag ook hoe het beter kan.  
  10. Heb je een officiële waarschuwing of boete gekregen van een BOA? Vraag op basis van welke regel je deze boete krijgt. Wees ervan bewust dat een persoonlijke boete betekent dat je hier een strafblad aan over kunt houden. Ben je van mening dat je ten onrechte de boete hebt gekregen, dan kun je hier bezwaar tegen indienen. Je moet dat wel doen binnen de aangegeven termijn van 6 weken. Te laat is echt te laat.  

Verantwoord winkelen blijft belangrijk 

Gebruik de 'poster handhaving' om aan jouw klanten duidelijk te maken dat zij zich dienen te houden aan de geldende regels. Deze poster kun je hieronder downloaden en aanpassen naar behoefte. 

Lees ook nog eens onderstaand protocol Verantwoord Winkelen of bel met de KNS voor advies en tips. 

Handige downloads


Raamposter
Protocol Verantwoord Winkelen

Steeds meer winkels openen hun deuren en winkelstraten worden weer drukker. Om een verantwoord bezoek aan winkelstraten te bevorderen heeft een aantal retailorganisaties de handreiking 'Verantwoord bezoek winkelgebieden' opgesteld: download de handreiking