Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Om de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf te kunnen inventariseren en te evalueren moet ieder bedrijf met personeel, dat gezamenlijk meer dan 40 uur per week werkt, over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikken. Omdat in veel bedrijven de arbeidsrisico’s hetzelfde zijn, heeft de KNS voor haar leden een branche-RI&E ontwikkeld. Deze branche-RI&E is gratis en digitaal beschikbaar.

Ga gelijk naar de branche-RI&E

RI&E abonnement

Het invullen van de (branche) RI&E blijft een hele klus. Elke werkgever is echter verplicht een actuele RI&E te hebben met een plan van aanpak. Bij het ontbreken hiervan kan de Inspectie SZW een forse boete opleggen.

De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met het invullen van de lijst, leer je de risico’s van jouw bedrijf kennen en voorkom je risico’s. Om ondernemers (met maximaal 25 werknemers) te ondersteunen bij het beheren van een actuele RI&E, heeft het SAS ZorgPortaal een RI&E abonnement ontwikkeld.

Meer informatie


Inspiratie opdoen over dit onderwerp? Check Slagerspassie!

Relevant nieuws