Wat betekenen zelfslachtende slagers voor de voedselketen?

Zelfslachtende slagers spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van dierlijke ketens. De waarde van kleinschalige slachterijen in de regio vertaalt zich in nieuwe verdienmodellen voor veehouders binnen korte ketens, in de ontwikkeling van meer regionale voedselsystemen, in behoud van soortenrijkdom en natuurbehoud en meer focus op circulaire ketenconcepten én dierenwelzijn. Niet voor niets wordt het regionale karakter en de korte kringloop in de visie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) genoemd als positief en geduid als een te stimuleren ontwikkeling.

Terug