Oplossingsrichting zelfslachtende slagers

De oplossingsrichting ligt in maatwerk: in flexibility in wet- en regelgeving, in efficiënter toezicht met passende retributies en een proportioneel boetebeleid.

Flexibility

Flexibility zorgt ervoor dat wet- en regelgeving beter wordt afgestemd op de kleine, regionale slachterij. In geval van de zelfslachtende slagers wordt flexibility al toegepast voor de karkasbemonstering en de retributies voor de AM-keuring.

Efficiënter toezicht

Het toezicht kan veel efficiënter worden ingericht door gecombineerde bezoeken voor keuringen, audits en inspecties.

Passende retributies

Net zoals het geval is bij de AM-keuring moeten álle retributies worden afgestemd op de schaalgrootte van de slachterij.

Proportioneel boetebeleid

De boetes voor de zelfslachtende slagers zijn even hoog als die van de industrie terwijl de impact van de overtreding en het daarmee gepaard gaande risico vele malen kleiner is.

De kosten om aan wetgeving te voldoen, voor keuring, toezicht en handhaving, moeten in geval van de kleinschalige slachterij/zelfslachtende slager op een beperkt aantal dieren worden terugverdiend. Alleen maatwerk leidt tot economische haalbaarheid van de activiteit ‘zelf slachten’, waardoor uitbreiding van het aantal zelfslachtende slagers weer mogelijk wordt.

terug