Hoe voorkom jij muizen in de slagerij?

Heb jij in de slagerij ook last van ongedierte? De volgende beheers- en preventiemaatregelen komen terug in de nieuwe Hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf.

7 Maatregelen om ongedierte te weren:

• Werk hygiënisch;
• Houd materiaal, apparatuur en ruimten opgeruimd en schoon;
• Controleer bij ontvangst producten op de aanwezigheid van ongedierte;
• Verzamel en verwijder afval op tijd en sla het op in afgesloten container op een daarvoor geschikte plaats;
• Houd ramen en deuren gesloten tijdens bereidingswerkzaamheden of voorzie ramen van horren die kunnen worden verwijderd en schoongemaakt;
• Dicht gaten, naden en kieren in muren en vloeren;
• Inspecteer regelmatig ruimten waar ongedierte graag zit (kruidenopslag, afvalopslag, etc.).

Werkwijze bestrijden van ongedierte

Bestrijd ongedierte direct na signaleren. Controle, detectie en de bestrijding van plaagdieren met bepaalde mechanische middelen kan eventueel door het bedrijf zelf worden uitgevoerd. Daarbij moet wel onder meer de Wet natuurbescherming in acht worden genomen.

Het is belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf goed let op mogelijk ongedierte en dit meldt. Schakel bij overlast een externe professionele ongediertebestrijder in. In dit geval:
• Voert een professioneel bedrijf (of gemeente) met een geldig vakbekwaamheidsbewijs de bestrijding uit;
• Worden alleen ongediertebestrijdingsmiddelen gebruikt die in Nederland zijn toegelaten. Als biociden worden gebruikt moeten deze toegelaten zijn op de Nederlandse markt volgens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
• Leg de werkzaamheden vast en vermeld door wie deze zijn uitgevoerd. Leg vast: tijdstippen, frequenties, plaatsen en beschrijf de ondernomen acties. Registreer ook de meldingen van ongedierte en de geconstateerde ongediertesoorten. Verwijder elke dag zichtbare sporen.
• Stop pas met de bestrijding als alle overlast is verdwenen;
• Gebruik zelf geen bestrijdingsmiddelen;
• Werk samen met andere bedrijven in de buurt als de overlast zich ook in de omgeving bevindt;
• Voorkom dat ongediertebestrijdingsmiddelen vlees of andere producten kunnen verontreinigen;
• Bepaal de wijze waarop moet worden schoongemaakt na afloop van de bestrijding.

Terug