Voedsel & Corona

Speelt voedsel speel rol bij overdracht van coronavirus?

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het RIVM stellen dat er geen bewijs is dat voedsel een bron is waarmee het coronavirus kan worden overgedragen. Bij uitbraken van vergelijkbare virussen zoals SARS en MERS was er ook nooit overdracht van het virus via voeding. Van het coronavirus zijn ook nog geen gevallen bekend waarbij rekening wordt gehouden dat de besmetting via voeding plaatsvond. De EFSA blijft de situatie wel zorgvuldig monitoren.

Het RIVM stelt ook van niet. 'Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om 'in leven te blijven' en te groeien. Dat kan niet in voedsel', schrijven zij op hun website. De uitbraak van het virus wordt herleid naar een dierenmarkt in de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar het virus waarschijnlijk van dier op mens is overgesprongen. Maar het RIVM acht het onwaarschijnlijk dat dit in Nederland gebeurt. 'Ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt.'

Met het oog op de voedselveiligheid doet de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wel aanbevelingen om strikte hygiëneprotocollen te hanteren bij het verwerken van voedsel. Dit betreft onder andere het regelmatig handen wassen, het zorgvuldig verhitten van voedsel en het vermijden van kruisbesmettingen van gekookte producten door contact met rauwe producten. (Bron: Foodholland)

Bestrijding in de slagerij

Voor slagerijen betekent dit naleving van de hygiënecode. Van belang is een goed handenwasregime in te voeren in het bedrijf. Handzeep en handdesinfectiemiddelen moeten gebruikt worden en geef de mogelijkheid om de handen te drogen met papieren doeken of een handdroger. Van belang is dat erop wordt toegezien dat handen op een correcte manier met regelmaat worden gewassen en gedesinfecteerd.

Virussen

Andere virussen zoals het norovirus en hepatitius-A kunnen wel overgedragen worden via voedsel. In de nieuwe hygiënecode, die in ontwikkeling is, wordt hier aandacht aan besteed. Samengevat betekent het dat de hygiënemaatregelen die genomen worden om bacteriële besmetting en uitgroei te voorkomen, ook op virussen van toepassing zijn. Als er wel een uitbraak is van bijvoorbeeld het norovirus, staat in de nieuwe code beschreven wat de procedure is om voedselveilig te produceren.

Check de hygiƫnemaatregelen die je moet nemen