Bedreigingen zelfslachtende slagers

De kleinschalige slachterijen in de regio, die zo dicht bij hun veehouders én hun klanten staan, lopen echter tegen obstakels aan. Zo worden zij vaak geconfronteerd met wet- en regelgeving (Europees en nationaal) die is gebaseerd op grootschalige productiesystemen. De administratieve lasten en kosten als gevolg van complexe wetgeving, het toezicht en het boetebeleid maken het voor deze slachterijen bijna onmogelijk om het slachten op een ambachtelijke wijze uit te blijven voeren.

Complexe wetgeving

Vooral de stapeling van (nieuwe) wet- en regelgeving, niet (goed) passend bij het kleinbedrijf, zorgt voor disproportionele administratieve lasten en kosten (cameratoezicht).

Toezicht

De inrichting van het toezicht, vanuit verschillende domeinen (hygiëne en voedselveiligheid, dierenwelzijn, etc.) én verschillende aanspreekpunten, maakt het toezicht voor de kleine slachterij inefficiënt, tijdrovend en kostbaar.

Boetebeleid

In het boetebeleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine slachterijen waardoor de boetes voor de kleine slachterijen disproportioneel zijn.

Als gevolg van deze bedreigingen dreigt de zelfslachtende slager uit de regio te verdwijnen. Dit terwijl de zelfslachtende slager een belangrijke bedrage levert aan de lokale/regionale circulaire economie, de korte keten, ketentransparantie en dierenwelzijn.

terug