Onderzoek naar naleving maatregelen door consument

Sinds 25 maart is het protocol Verantwoord Winkelen van kracht. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Door het versoepelen van de maatregelen neemt de drukte in de (winkel)straat toe en vinden er helaas incidenten plaats. Ook bij de KNS komen signalen binnen van leden dat klanten het lastig(er) vinden om zich goed aan de maatregelen te houden. 

In de stuurgroep Winkelveiligheid van Detailhandel Nederland, waar de KNS zitting in heeft, is dit onderwerp uitgebreid besproken. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie heeft Detailhandel Nederland een korte vragenlijst ontwikkeld. Ons verzoek is om deze in te vullen! Hiermee krijgen wij en Detailhandel Nederland goed zicht op de huidige situatie en kunnen via de diverse lobby-kanalen de uitkomsten onder de aandacht brengen in Den Haag.

Vul hier de vragenlijst in

Verantwoord winkelen is en blijft belangrijk

Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers en klanten. Klanten die in jouw winkel komen, dienen zich te houden aan de regels die gelden in jouw winkel. Je kunt dit kenbaar maken door middel van deze poster bijvoorbeeld. BOA’s voeren controles uit en handhaven op de geldende regels. Worden de regels in jouw slagerij niet nageleefd dan kun je een boete krijgen die voor ondernemers uitkomt op enkele duizenden euro’s. Ook als een klant zich niet houdt aan de regels, ligt de verantwoordelijkheid bij jou als ondernemer. Hoe kun je een boete voorkomen? Tien tips vind je hier