Noodkreet: Wat als de slager het bijltje erbij neer moet leggen?

Wat gebeurt er als de slager het bijltje erbij neer moet leggen? Op die vraag geven slagers antwoord in het campagnefilmpje dat KNS heeft ontwikkeld. Dit filmpje wordt gebruikt om de noodkreet van de slagersbranche nog breder onder de aandacht te brengen. KNS heeft dit filmpje samen met een persbericht verzonden naar media en politiek.

Campagne: Wat als de slager het bijltje erbij neer moet leggen?

MKB-Nederland

Deze week is er vanuit MKB-Nederland ook een energiecampagne gelanceerd waarin slager Ilona van Ree een rol speelt. Met deze campagne wordt aandacht gevraagd om met een compensatie te komen om ondernemers uit verschillende branches tegemoet te komen. Deze campagne communiceert met de hashtag #laatonshetblijvenmaken.Ilona van Rhee 500x.jpg