Wijs op reis in coronatijd

Op vakantie naar bijvoorbeeld België, Frankrijk, Italië of Duitsland is weer mogelijk sinds 15 juni. Het is belangrijk, ongeacht of je werkgever of werknemer bent, om wijs op reis te gaan. Wij hebben een aantal tips.

  • Als reiziger doe je er goed aan om je vooraf goed te informeren over de kleurcode van het vakantieland, de actuele situatie in het vakantieland en eventuele inreisbeperkingen.
  • Het risico van het desbetreffende land heeft een kleurcode gekregen (oranje of geel). Ongeacht de kleurcode mag wel gereisd worden en als werkgever kun je op vakantie gaan naar een dergelijk land niet verbieden. Als werkgever heb jij vanuit de Arbowet de plicht om een gezonde- en veilige (werk-) omgeving te bieden. De werknemer heeft een zorgplicht en dat houdt in dat hij/zij zich moet houden aan maatregelen en aanwijzingen. Dit betekent in deze coronatijd concreet: het coronavirus is niet (werk-)plaatsgebonden en kan worden overgedragen door besmetting. In de lijn van de overheidsmaatregelen en aanwijzingen, dient werkgever/ werknemer zich ervan bewust te zijn dat dat hij/zij dit risico niet moet opzoeken. Niet alleen voor eigen gezondheid, maar ook die van de anderen zoals collega’s.
  • Maatregelen die in Nederland gelden moeten ook in het vakantieland worden aangehouden. Naast de maatregelen die gelden in het vakantieland. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat per land de kleurcode vermeld maar ook aanvullende informatie over de situatie, geldende maatregelen en meer.
  • Download de app van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Selecteer in de app vervolgens het land van bestemming maak deze ‘favoriet’. Hierdoor ontvang je automatisch een pushbericht als het reisadvies voor dat land is aangepast. Deze meldingen verschijnen als een pop-up op het scherm. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele veiligheidssituatie in het buitenland. Als de situatie wijzigt, kun je je reisplannen terplekke aanpassen en bijvoorbeeld de situatie voorkomen dat je vast komt te zitten doordat grenzen sluiten.

Veelgestelde vraag: mijn werknemer gaat op vakantie naar het buitenland. Wat als mijn medewerker in quarantaine moet of niet terug kan komen?

Vanuit de overheid wordt geadviseerd om wijs op reis te gaan. Dit kan echter wel als consequentie hebben dat de werknemer bij terugkeer in quarantaine (van twee weken) moet. Het is de keuze geweest van de werknemer om op deze vakantie te gaan. Daarmee heeft de werknemer ook willens en wetens het risico genomen dat hij/zij in quarantaine moet, lokaal en/of terug in Nederland. Het is daarom goed om met de werknemer te bespreken dat ook deze dagen vrij genomen moeten worden of dat er geen recht is op loon.

Dit geldt ook in het geval als de werknemer niet terug kan komen van vakantie, omdat in het vakantieland door (nieuwe) maatregelen, er geen mogelijkheid tot uitreizen meer is. Wijs de werknemer er ook op dat gestrande reizigers door de overheid niet meer worden gerepatrieerd en ook dit risico voor de werknemer komt. Meer informatie is te vinden op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen.

Om misverstanden te voorkomen is het goed om het bovenstaande met je werknemers te bespreken. Klik op onderstaande button voor de voorbeeldbrief waar al deze punten nog eens op een rijtje zijn gezet.

 Check meer informatie ons informatiedossier

Download voorbeeldbrief