Vakantie & verlof

Mag een werknemer zijn geplande vakantie intrekken?
Veel geplande vakanties gaan door het nieuwe Corona-virus niet door. Dat kan reden zijn voor een werknemer om zijn aangevraagde vakantie weer in te trekken. Mag dat? Aan de ene kant moet de werknemer in principe deze vakantie opnemen, maar aan de andere kant moet je als werkgever zwaarwegende redenen hebben, om niet in te stemmen met de intrekking. Dit wordt bepaald door de concrete omstandigheden. In de huidige situatie kunnen er redenen zijn die als zwaarwegend kwalificeren, zoals:

  • Juist tijdens de corona is het belangrijk om een goede gezondheid te houden en is het van groot belang dat ook de werknemer rust neemt
  • Er is onvoldoende werk
  • Intrekking leidt tot overbezetting van het personeel ten tijde van de geplande vakantie
  • Gegeven de economische situatie en/of bedrijfseconomische gevolgen is het onredelijk/ financieel onhaalbaar dat de verlofaanspraken worden vergroot
  • Grote verlofaanspraken zijn bedrijfslogistiek qua personeelsbezetting op overzienbare tijd niet in te plannen.

Als je niet kunt instemmen met een verzoek van een werknemer om een vakantieaanvraag in te trekken, is het verstandig dit schriftelijk goed en uitgebreid toe te lichten. Wijs er ook op dat als de wettelijke dagen niet tijdig worden opgenomen, deze per 1 juli van het jaar daarop (2021) komen te vervallen.

Te veel gewerkte uren zijn geen vakantie-uren zijn. Wanneer het op momenten rustiger is, is dit ook een goed moment om de te veel gewerkte uren te compenseren met vrije tijd.

Kan ik verplichten om vakantiedagen op te nemen?
De regels voor vakantie opnemen en aanvragen zijn niet veranderd in deze tijd. Dus dat betekent dat medewerkers een aanvraag voor vakantie kunnen indienen en jij als werkgever deze kunt goedkeuren of afkeuren. Als je ze afkeurt, moet hier een zwaarwegende reden(en)aan ten grondslag liggen zoals hierboven is uitgelegd. 

Hetzelfde geldt voor het opnemen van vakantiedagen:

  • Gegeven de economische situatie en/of bedrijfseconomische gevolgen is het onredelijk/ financieel onhaalbaar dat de verlofaanspraken worden vergroot
  • Grote verlofaanspraken zijn bedrijfslogistiek qua personeelsbezetting op overzienbare tijd niet in te plannen.
  • Juist tijdens de corona is het belangrijk om een goede gezondheid te houden en is het van groot belang dat ook de werknemer rust neemt

Het is raadzaam om in overleg te gaan met medewerkers en samen tot een oplossing te komen. Als werkgever kun je medewerkers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen.