Welke additieven mogen in soepen, vleesbereidingen en vleesproducten?

Leveranciers van potten doen vaak anders geloven, maar het is verboden om nitriet toe te voegen aan soepen die in de slagerij gemaakt worden. In procedures die sommige leveranciers, grossiers en verpakkingsproducenten aanleveren bij slagers (bij de potten) wordt geadviseerd om 2-5 gram colorozozout (nitrietzout) toe te voegen. De leveranciers gaan er aan voorbij dat de Europese Additieven verordening 1333/2008 dit niet toestaat. De NVWA kan daar handhavend tegen optreden. De slager is verantwoordelijk voor het feit dat alleen toegestane additieven in producten zitten. De KNS heeft er onlangs bij de leveranciers op aangedrongen dat zij slagers juist informeren.

Nitriet wordt toegevoegd om producten een langere houdbaarheid mee te geven. Nitriet voorkomt dat sporen van ziekteverwekkende bacteriën, zoals Clostridium botulinum, uitgroeien, waardoor de houdbaarheid verlengd wordt. De Europese commissie is kritisch op het gebruik van nitriet in levensmiddelen. Nitriet kan worden omgezet in kankerverwekkende nitrosaminen.

Hoeveelheid omlaag?

Op dit moment wordt beoordeeld of de maximale toegestane hoeveelheid voor verschillende vleesproducten omlaag moet worden bijgesteld. Aan vleesbereidingen, zoals gemarineerd vlees, een verse gehaktbal, filet americain mag sowieso geen nitriet worden toegevoegd. Eerder meldde KNS al dat door een gerechtelijke uitspraak filet americain als vleesbereiding moet worden gezien. Daarmee is het verboden om bepaalde additieven, zoals nitriet, toe te voegen. Vanaf 1 oktober 2021 handhaaft de NVWA hier ook op.

Ga naar Dossier Productinformatie