Geen nitrietzout toegestaan in filet americain

De rechtbank heeft geoordeeld dat verschillende vleeswaren niet langer als vleesproduct maar als vleesbereiding worden aangemerkt. Dat heeft als gevolg dat er geen nitrietzout meer toegestaan is in filet americain. Er is met de NVWA een overgangstermijn afgesproken om, indien nodig, de receptuur aan te passen, deze verloopt op 1 oktober 2021.

Vleesbereiding en wetgeving

De conclusie van de uitspraak is dat op basis van het productieproces en het eindproduct vastgesteld wordt of een product een vleesbereiding of een vleesproduct is. Het malen van vlees en het toevoegen van een saus voldoet aan de definitie van een vleesbereiding en is geen verwerkingsstap die kan leiden tot een vleesproduct. Dit betekent dat producten die uit dit (deel)proces ontstaan, zoals filet americain en ossenworst, als vleesbereiding worden gezien. De additievenwetgeving staat voor deze producten een beperkt aantal additieven toe. Nitriet(zout) is bijvoorbeeld niet toegestaan in deze vleesbereidingen. Clean label additieven, zoals citrus en bieten-extracten, die een alternatief kunnen bieden, zijn niet toegestaan in vleesbereidingen en vleesproducten.

Overgangstermijn voor aanpassen recepturen

Er is met de NVWA een overgangstermijn afgesproken voor producten die niet langer als vleesproduct worden beschouwd. Deze periode is nodig om recepturen aan te passen en etiketten aan te laten sluiten op de additievenwetgeving. De overgangstermijn verloopt op 1 oktober 2021. De NVWA gaat hier tijdens de overgangsperiode niet actief op handhaven. Wel is aangekondigd dat er na deze datum gerichte inspecties plaatsvinden.

Uitzondering aangevraagd

Voor het product ossenworst is een uitzondering van de additievenwetgeving aangevraagd bij de Europese Commissie in Brussel, zodat nitriet wel mag worden toegevoegd. Voor andere additieven is geen uitzondering aangevraagd. De Europese Commissie heeft hierover nog geen besluit genomen. Zolang er geen uitspraak is of deze uitzondering wordt toegekend en deze aanvraag kansrijk blijkt, kunnen producenten van (uitsluitend) ossenworst dit product met nitriet blijven produceren en op de markt brengen.

Uitspraak

De uitspraak over de uitleg van de definitie vleesbereiding en vleesproduct komt van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag. Dit komt naar aanleiding van de hoger beroepen tussen een aantal vleeswarenproducenten en de Staat/NVWA. Het CBb heeft geoordeeld dat verschillende vleeswaren niet langer als vleesproduct maar als vleesbereiding worden aangemerkt. Dit gebeurt na opmerkingen van de Food and Veterinary Office (Europese controle op de NVWA), nadere bestudering van de definities en overleg tussen de Europese Commissie en de FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in België). Hierdoor mogen op basis van de additievenwetgeving (Vo. 13333 2008) bepaalde toevoegingen niet meer worden gebruikt.