Versoepelingen bieden geen soelaas voor de horeca-slagers

Dinsdag 23 februari zijn in de persconferentie enkele versoepelingen afgekondigd. Helaas bieden deze versoepelingen geen soelaas voor de horeca-slagers. Sinds het begin van de coronacrisis, tonen deze ondernemers hun ondernemerskracht hoe moeilijk dit soms is. In al onze contacten benadrukken we het belang van perspectief en financiële regelingen om deze groep ondernemers te helpen. De KNS probeert op alle mogelijke manieren de horecaslagers te ondersteunen. Door middel van advies en lobby. Ook de kwijtschelding van de VOS-premie die aangevraagd kan worden, is een manier om onze horecaslagers te helpen.

Kwijtschelding VOS-premie

Bedrijven die premie afdragen aan Stichting VOS en bij het UWV een aanvraag hebben ingediend voor een uitkering op grond van de NOW 1-regeling en daarvoor een voorschot hebben ontvangen, kunnen een aanvraag indienen voor kwijtschelding van de VOS-premie. De kwijtschelding heeft betrekking op de periode oktober tot en met december 2020.

Vraag kwijtschelding VOS-premie aan

Uitstel betaling coronasteun 2020 onacceptabel

De KNS en MKB-Nederland vinden het onacceptabel als ondernemers nog 16 weken moeten wachten op coronsasteun die zij over het vierde kwartaal van 2020 tegoed hebben. Ondernemers trokken gisteren bij de ondernemersorganisaties aan de bel nadat zij een mail hadden gekregen van RVO. Daarin staat dat het herziene voorschot op de TVL en de voorraadvergoeding van eind vorig jaar niet nog deze maand wordt uitgekeerd, zoals eerder was toegezegd, maar veel later.

Het uitstel heeft te maken met de drukte bij RVO en de ingewikkeldheid van de regelingen. Begin december verhoogde het kabinet de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor bedrijven met 100 procent omzetverlies van 50 tot 70%. Die extra 20% zouden bedrijven krijgen nadat toestemming was verkregen van de Europese Commissie. Die toestemming kwam op 9 februari, maar intussen had het kabinet op 21 januari de TVL nogmaals aangepast, wat ook extra werk betekent voor RVO. Nu krijgen ondernemers volgens de mail niet eerst een herzien voorschot over het vierde kwartaal van 2020, maar meteen het definitieve bedrag. Dat kan dus echter nog tenminste 16 weken duren, zo staat in de mail. Dit is niet gewenst, de ondernemers die gebruik moeten maken van deze regelingen, hebben dit hard nodig.

Blijf op de hoogte met de KNS-app

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan voor de KNS app.