Loondoorbetalingsverplichting bij quarantaine en testen

Corona roept hele andere vragen op als het gaat om afwezigheid en verzuim. Quarantaine en testen zijn nieuwe onderwerpen voor ondernemers. Werknemers die tien dagen in quarantaine gaan na een vakantie in een rood gebied. Werknemers die in quarantaine gaan, nadat een huisgenoot positief is getest. Werknemers die weigeren zich te laten testen. Steeds meer werknemers blijven thuis én claimen wel loondoorbetaling. Bij de KNS krijgen we hier dagelijks vragen over. Op basis van signalen vanuit de KNS en collega-brancheorganisaties brengt MKB-Nederland dit veelvuldig onder de aandacht bij de overheid.

Op grond van de wet moet jij als werkgever loon doorbetalen als de werknemer niet werkt, ook al is deze niet arbeidsongeschikt, door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De vraag in de huidige situatie is of het hier gaat om normale bedrijfsrisico’s? Dit is niet het geval omdat het gaat om exceptionele risico’s en eerder in de sfeer van de werknemer ligt.

Of jij als werkgever juridisch verplicht bent om loon in al die gevallen door te betalen is dan ook de vraag. Dit lijkt echter wel de inzet van de overheid. Het is duidelijk dat alle ondernemers in de branche geen gezondheidsrisico’s nemen of het algemeen belang van de coronabestrijding ontduiken. Maatregelen om corona in te dammen worden nageleefd. Goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel in onze branche.

De vraag die rijst is of de financiële gevolgen volledig gedragen moeten worden door de ondernemers? Of ligt het veel meer voor de hand dat de kosten voor quarantaine en testfasen van overheidswege worden gefinancierd, al dan niet met een aanvulling vanuit de werkgevers? 

De KNS is van mening dat de vanzelfsprekendheid om de werkgever voor al deze kosten te laten opdraaien ter discussie gesteld moet worden. De overheid, en wellicht ook de verzekeraars, moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Uitzonderlijke tijden vragen om andere regels waarbij goed werkgeverschap, overleg en onderling begrip belangrijke voorwaarden zijn. De KNS heeft op dit onderwerp veelvuldig contact met MKB-Nederland en verzekeraars.

Op dit moment biedt de huidige praktijk onvoldoende helderheid. Het risico wordt vooralsnog eenzijdig bij de ondernemer gelegd. Het kan niet zo zijn dat rechtspraak moet worden afgewacht om de rechtsonzekerheid op te lossen. Het is essentieel dat nu wordt nagedacht over een sluitend ‘uitkeringsregime’ voor deze gevallen. Snel handelen is dan wel noodzakelijk. 

Meer informatie

Blijf op de hoogte met de KNS-app

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan voor de KNS app.