Quarantaine & coronatest

Wij hebben met grote zorg de vragen en antwoorden samengesteld, maar het kan wellicht voorkomen dat adviezen wijzigen door dat wet- en regelgeving verandert, zeker nu.

DOWNLOAD HIER STROOMSCHEMA OVER QUARANTAINE EN TESTEN

Eerder gepubliceerd op KNS over dit onderwerp: Geen compensatieregeling loondoorbetalingsverplichting quarantaineverzuim

Alle vragen en antwoorden zijn van toepassing op zowel de medewerker als de werkgever.

 

Testen

DOWNLOAD HIER STROOMSCHEMA OVER QUARANTAINE EN TESTEN

Een medewerker is positief getest op corona. Moeten de collega’s die met deze medewerker hebben gewerkt, in preventieve quarantaine?
De kans daarop is groot. Als collega's vallen onder één van de volgende categorieën, zal er sprake zijn van quarantaine: "huisgenoten", "overige nauwe contacten", "overige (niet nauwe) contacten". Dit wordt duidelijk vanuit het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert. Naar aanleiding van dit onderzoek, is het mogelijk dat medewerker(s) het (dringende) advies krijgen om in thuisquarantaine te gaan en zich te laten testen. Lees hier meer informatie. Check hier de informatie die vanuit de GGD wordt verstrekt indien er sprake is van corona.

Ik vermoed dat mijn medewerker corona heeft, mag ik hem/haar verplichten om een coronatest te doen?
Nee, dat mag niet. Niemand is verplicht een coronatest te ondergaan. Dat is een inbreuk op de bescherming van je persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit (artikel 10 en 11 in de Grondwet). Als werkgever kun je wel in overleg treden met de desbetreffende medewerker en uitleggen waarom het belangrijk is om de test wel te doen (continuiteit binnen het bedrijf, veiligheid collega's en klanten).

Overige nauwe contacten

Wat valt er onder de omschrijving "overige nauwe contacten"?
Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode. De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen.

Wat valt er onder de omschrijving "overige (niet nauwe) contacten"?
Dit zijn de contacten die langer dan 15 minuten hebben geduurd op een afstand van meer dan 1,5 meter in dezelfde ruimte. Check hier informatie van de GGD over dit onderwerp.

Klachten

DOWNLOAD HIER STROOMSCHEMA OVER QUARANTAINE EN TESTEN

Mijn medewerker is positief getest maar heeft geen klachten. Mag deze medewerker dan aan het werk?
Ook werknemers in de vitale sector of met cruciale beroepen (van toepassing op de slagersbranche) blijven thuis bij een positieve test. 

Mijn medewerker is gevaccineerd en heeft klachten. Moet hij/zij in quarantaine?
Ja, ook in dit geval gelden dezelfde regels

Werknemer blijft thuis omdat iemand in zijn/ haar huishouden symptomen heeft, klopt dit?
Als een huisgenoot koorts, benauwdheidsklachten of beide heeft, dan blijft het hele gezin of huishouden thuis. Totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort het huishouden van de GGD wat het moet doen. Op rijksoverheid.nl staat het duidelijk uitgelegd. 

Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. En alleen als zij geen klachten hebben. Lees hier meer informatie

Je neemt daarin als ondernemer zelf een beslissing. Blijf hier ook met gezond verstand naar kijken: als de werknemer zelf ziek wordt (ook bij verkoudheid, hoesten maar zeker bij koorts), is de kans aanwezig dat er sprake is van corona en dat de overige personeelsleden worden besmet met alle gevolgen van dien

Wat als mijn medewerker ziek is of milde klachten heeft?
Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met het coronavirus en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst én verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld in het geval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, dan is de hoofdregel nog steeds dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.

Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden enz.).Als de school of kinderdagverblijf tijdelijk de deuren sluit vanwege mogelijk besmettingsgevaar, dan kunnen medewerkers vakantie-uren opnemen om vervangende opvang te regelen. Calamiteitenverlof is mogelijk als een school/kinderdagverblijf e.d. letterlijk 'van stel op sprong' sluit. 

GGD

DOWNLOAD HIER STROOMSCHEMA OVER QUARANTAINE EN TESTEN

Wat is het beleid dat de GGD hanteert bij een besmetting op de werkvloer?
De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van de volgende maatregelen te nemen:

  • Informeer de bedrijfsarts/ arbodienst en overleg met de GGD over de te nemen stappen
  • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis. De werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is
  • Ventileer de werkruimte(s) waar de werknemer is geweest minimaal een half uur
  • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals kassa, toetsenbord, trapleuningen, deurklinken, en dergelijke met alcoholhoudende vloeistof/ doekjes
  • Noteer met welke personen met de besmette medewerker nauw contact heeft gehad. Nauw contact houdt in binnen 1,5 meter en langer dan vijftien minuten. Het is raadzaam om deze medewerkers te informeren en te voorzien van een mededeling om alert te zijn op eigen gezondheid en de door het bedrijf genomen/ te nemen maatregelen. 

BELANGRIJK: Als altijd de 1,5 meter in acht wordt genomen is het risico veel kleiner dat de GGD aangeeft dat de medewerkers allemaal in quarantaine moeten.

Meer informatie over de app CoronaMelder