Linda Verriet (POV): De slager is bij uitstek de vakman die het verhaal kan vertellen

Linda Verriet is voorzitter van de Productenorganisatie Varkenshouderij (POV) en één van de initiatiefnemers van Nederland Vleesland. “Met Nederland Vleesland willen we het eerlijke verhaal vertellen: dat vlees thuishoort in een gezond voedingspatroon en wat de werkelijke milieu-impact is.”

Verriet is sinds 2001 actief in de veehouderij en sinds 2018, het ontstaansjaar van de organisatie, voorzitter van POV. Onlangs tekende ze bij voor een nieuwe periode van vier jaar. “Het is leuk om voor POV te werken, omdat we een grote achterban hebben. Meer dan driekwart van de varkenshouders is aangesloten. Daarbij staan de boeren zelf aan het roer; zij staan aan de wieg van onze standpunten en besluiten.” Met een lach: “Eigenlijk heb ik niets te zeggen.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet POV als een ‘erkende producentenorganisatie’ wat betekent dat POV namens de hele sector gezamenlijke afspraken mag maken. “Wij faciliteren boeren om meer zeggenschap en regie te verkrijgen, waardoor de pieken en dalen in de bekende varkenscyclus afnemen. Bijvoorbeeld door in de hele keten productie en marktvraag beter op elkaar af te stemmen.”

Welke speerpunten domineren de POV-agenda?

“Welke niet, zou ik willen zeggen. Elk dossier is politiek momenteel. Stikstof is nu prioriteit nummer één. Alles zit op slot en investeren is nu niet mogelijk, terwijl stikstof niet eens ons probleem is. Varkenshouders hebben hun stikstofemissie de afgelopen jaren namelijk met tachtig procent verminderd. Andere actuele thema’s waarin we als varkenshouderijen willen verbeteren en die samenkomen in ons actieplan Vitalisering Varkenshouderij zijn een gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij en bijdragen aan een beter klimaat. Daarbij moet het verdienmodel wel kloppen. Investeren in oplossingen heeft geen zin als de consument het vlees niet meer kan betalen.”

Wat willen jullie bereiken richting politiek en consument?

“De varkenshouderij bezit veel potentie, terwijl het in de politiek alleen maar gaat over krimp. Wij willen innoveren en investeren en Den Haag trapt op de rem. Dat is een flinke kloof en dat betekent veel werk voor ons. Een voorbeeld is zoönose, een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan. In de varkenshouderij speelt dat nauwelijks. De politiek maakt het echter groot. Wij hebben volksvertegenwoordigers uitgenodigd om uit te leggen hoe het zit, maar krijgen geen gehoor. Dat betekent dat er straks weer een debat plaatsvindt zonder inhoudelijke kennis. De politiek is – als het goed is – een afspiegeling van de maatschappij dus ook die kant op moeten we stappen zetten en meer uitdragen waarmee we bezig zijn. Met onze Pig Story en met Nederland Vleesland maken we daarin stappen.”

Hoe is het idee voor Nederland Vleesland ontstaan?

“De anti-vleescampagne gaat hard en vlees wordt weggezet als slecht voor milieu en gezondheid. Wij willen het eerlijke verhaal vertellen: dat vlees thuishoort in een gezond voedingspatroon en wat de werkelijke milieu-impact is. We hebben een coalitie gesmeed onder de noemer Nederland Vleesland, met als ondertitel: ‘waar smaken verschillen’ en die ondertitel is misschien nog wel de belangrijkste boodschap. KNS is één van de partners. We zetten ons met Nederland Vleesland niet af tegen andere partijen, maar promoten de vrije keuze op basis van de juiste informatie. Aanvankelijk waren na de lancering veel reacties nogal heftig en ook persoonlijk, maar nu de storm is gaan liggen, krijgen we ook veel constructieve reacties, bijvoorbeeld van diëtisten.”

En wat is de The Pig Story precies?

“Nederland Vleesland gaat vooral over het product vlees en met The Pig Story sluiten we daar één op één op aan. Het is een bundeling van verschillende bestaande initiatieven om de varkenshouderij te promoten. De focus ligt op de boer, zijn ondernemerschap, zijn gezin en zijn bedrijf. Hoe gaat hij met zijn dieren om, bijvoorbeeld? We vertellen het verhaal met onder meer zichtstallen, lespakketten, allerlei promotiematerialen en verschillende video’s die overigens ontzettend goed bekeken worden.

Varkenshouders ontvangen schoolklassen en wij zorgen ervoor dat de scholen hiervoor geen kosten maken. We hebben in september het Weekend van het Varken gehad, dat enorm goed werd bezocht. Veel mooie en ook kritische gesprekken zijn er gevoerd. Maar dat is goed, daar leren we van.”

Hoe verloopt de samenwerking met KNS?

“We werken samen sinds Nederland Vleesland en eigenlijk is het een beetje gek dat we elkaar niet eerder opzochten. Aan de andere kant is het ook weer niet onlogisch, als je kijkt hoe de keten is ingericht. Er is doorgaans geen contact tussen varkenshouder en slager, behoudens enkele nichespelers die rechtstreeks aan de slager leveren. Door het contact dat er nu is, leren we elkaars wereld beter begrijpen en kunnen we samen werken aan onze gezamenlijk doelen. Dat vind ik mooi. De slager is bij uitstek de vakman die het verhaal kan vertellen, inclusief ons verhaal.”

POV liet twee keer een groot marktonderzoek uitvoeren onder consumenten over ‘hoe zij vlees zien’. Welke boodschap zoeken jullie hierin en wat doe je daarmee?

“Als je de boodschap over de veehouderij en het eten van vlees in de media en de politiek gelooft, word je als varkenshouder zwartgallig. Maar het is niet het geluid van de gewone burger zo blijkt. Dat hebben we namelijk onderzocht: hoe ziet de Nederlander de varkenshouder en het eten van vlees? 95 procent eet vlees en vindt dat gezond en lekker. We vroegen de respondenten ook naar hun politieke achtergrond en dan zie je dat volksvertegenwoordigers standpunten innemen die niet hetzelfde zijn als die van hun achterban. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Uit de onderzoeken blijkt dat beeld en werkelijkheid niet op één lijn zitten. De politiek zegt bijvoorbeeld dat het marktaandeel van biologisch naar 25 procent moet. Maar het bio-marktaandeel groeit niet en door de prijsstijgingen nu zal het eerder krimpen. De markt werkt anders dan de politiek wil. We hebben geen maakbare wereld; we hebben te maken met de markt. De markt wil gezond en veilig voedsel dat betaalbaar is.”

 

Dit interview is te lezen in De Slager 7 2022

Bezoek de site Nederland Vleesland