Partner

Voor bedrijven die gelieerd zijn aan de slagersbranche is er de mogelijkheid om partner te worden van Koninklijke Nederlandse Slagers. Deze partnerschap staat niet open voor slager-ondernemers. Hiervoor kent KNS andere lidmaatschapsvormen.

Een partner heeft geen stemrecht en kan geen bestuurlijke en/of adviescommissie functies bekleden. Elk deelnemend bedrijf wordt opgenomen in de lijst van partners.

Contributie

Partner pakket:

Als partner ontvang je:

  • Abonnement op het vakbblad De Slager.
  • Wekelijkse ontvang je onze nieuwsbrief met actuele brancheberichten via de e-mail.
  • Uitnodiging voor het KNS Inspiratiecongres.

De bijdrage voor dit partnerschap bedraagt per jaar € 998 exclusief btw.

'Vriend van'

Het is ook mogelijk om ‘vriend van’ te worden. Hiervoor zijn sponsorpakketten met communicatiewaarde voor samengesteld. Voor meer informatie? Stuur een e-mail naar communicatie@knsnet.nl.

Voorwaarden

Een aanvraag voor het partnerschap wordt ter besluit voorgelegd aan het bestuur van KNS. De partner van KNS onderschrijft in beginsel de kernwaarden van KNS. Indien het geassocieerde lid handelt in strijd met de betreffende kernwaarden, dan behoudt het bestuur van KNS zich het recht voor om het lidmaatschap direct te beëindigen.

Het partnerschap wordt in beginsel aangegaan voor een onbepaalde tijd. De contributieperiode loopt gelijk aan het kalenderjaar. Beëindiging van deze partnerschap kan alleen per jaareinde. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk 3 maanden voor het jaareinde. De voorwaarden van de ‘vrienden van’ zijn zoals voor partners.