Partner

Het partnerschap is voor ondernemingen die hun krachten willen bundelen met KNS en een actieve rol willen spelen in het ondersteunen en bevorderen van de slagersbranche. Dit lidmaatschap is echter exclusief voor bedrijven en organisaties die nauw verbonden zijn met de slagersbranche. Slager-ondernemers verwijzen wij graag naar onze andere lidmaatschapsvormen

Als partner profiteer je van waardevolle netwerkmogelijkheden en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de branche. Hoewel partners geen stemrecht hebben en geen bestuurlijke of adviescommissie functies bekleden, speel je als partner wel een cruciale rol in het ondersteunen van onze missie om de slagersbranche te versterken. 

Contributie

Als partner ontvang je:

  • Abonnement op het vakbblad De Slager
  • Wekelijks ontvang je onze nieuwsbrief met actuele brancheberichten via de e-mail
  • Persoonlijke uitnodiging voor het KNS Inspiratiecongres (max. 2 personen per bedrijf)
  • Uitnodiging voor generieke ledenbijeenkomsten (max. 2 personen per bedrijf)

De bijdrage voor dit partnerschap bekijk je hier

Sponsor

Het is ook mogelijk om sponsor te worden. Hiervoor zijn sponsorpakketten met communicatiewaarde voor samengesteld. Bekijk deze pagina voor meer informatie. 

Aanmelden partnerschap

Voorwaarden

Een aanvraag voor het partnerschap wordt ter besluit voorgelegd aan het bestuur van KNS. De partner van KNS onderschrijft in beginsel de kernwaarden van KNS. Indien de partner handelt in strijd met de betreffende kernwaarden, dan behoudt het bestuur van KNS zich het recht voor om het lidmaatschap direct te beëindigen.

Het partnerschap wordt in beginsel aangegaan voor een onbepaalde tijd. De contributieperiode loopt gelijk aan het kalenderjaar. Beëindiging van deze partnerschap kan alleen per jaareinde. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk 3 maanden voor het jaareinde. De voorwaarden van de sponsors zijn zoals voor partners.