Lid

Als lid van KNS heb je vele voordelen. Door met elkaar als slagers verenigd te zijn in Koninklijke Nederlandse Slagers kunnen wij lobbyen bij en werken samen met verschillende invloedrijke organisaties op (inter)nationaal niveau die belangrijk zijn voor het slagersbedrijf. 

Ook kun je gebruik maken van de kennis op het gebied van marketing, ondernemerschap, juridische en vaktechnologische zaken. Als lid kun je tegen gereduceerd tarief juridisch advies inwinnen, een quick scan of locatiescan laten uitvoeren of een bedrijfsplan laten opstellen.

Lid zijn van KNS heeft nog meer voordelen: aansluiting bij SAS ZorgPortaal, het verzuimloket voor de branche. Een uitgebreid collectief verzekeringspakket en Member's Benefits waarmee je inkoopvoordeel geniet. Elk jaar organiseren wij inspirerende ledenbijeenkomsten en congres. Je ontvangt ledenblad De Slager ter waarde van €92 op de mat en wekelijks de nieuwsbrief met het laatste nieuws via de e-mail. Ook kun je gratis meedoen met vakwedstrijden: Grote Grillworsttest, Spareribs Trophy en Lekkerste Bal Gehakt. En heb je toegang tot uitgebreide kennisdossiers en voorbeelddocumenten via MijnKNS.

Meer weten over de voordelen? Lees verder

Contributie

Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Onderstaande twee posten worden jaarlijks met de contributie gefactureerd.

Op de contributienota van KNS iwordt een bedrag voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland opgenomen. Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van KNS collectief gekozen.

Door het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Hoofdbedrijfschap Ambachten, betalen leden een bedrag waarmee structuuronderzoeken worden gefinancierd. Deze onderzoeken werden voorheen door de hoofdbedrijfschappen gefinancierd. KNS-leden hebben hier collectief voor gekozen.

Bekijk hier het overzicht

Inspiratiegroepen

Als KNS-lid kun je ook lid worden van één van onze inspiratiegroepen Platform Jonge Slagers, Vakgroep Slagers en Meating XL. Door het organiseren van allerlei activiteiten wisselen de leden informatie uit waar zij in hun eigen bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Er worden (bedrijfs)excursies georganiseerd in binnen- en buitenland. Ook beursbezoeken, korte cursussen, en workshops behoren tot het evenementenprogramma.

De inspiratiegroepen hebben als doel om elkaar te enthousiasmeren, maar ook om kennis en ervaring te delen. Per kalenderjaar organiseert KNS vier bijeenkomsten per inspiratiegroep. Je kunt lid worden van één van de groepen als je lid bent van KNS.

Lees verder