Inspiratiegroepen

Binnen de KNS zijn vier verschillende inspiratiegroepen actief: Ppas, Platform Jonge Slagers, Mannen Vakgroep Slagers en Meating XL. Door het organiseren van allerlei activiteiten wisselen de leden informatie uit waar zij in hun eigen bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Er worden (bedrijfs)excursies georganiseerd in binnen- en buitenland. Ook beursbezoeken, korte cursussen, studiebijeenkomsten, seminars en workshops behoren tot het evenementenprogramma.

De inspiratiegroepen hebben als doel om elkaar te enthousiasmeren, maar ook om kennis en ervaring te delen. Per kalenderjaar organiseert de KNS vier bijeenkomsten per inspiratiegroep. Je kunt lid worden van één van de groepen als je lid bent van de KNS en onder de Cao voor het Slagersbedrijf valt.

De KNS voert ook het secretariaat van en organiseert activiteiten voor Stichting VGS.

Platform Jonge Slagers

De slagerijwereld is een sterk veranderende wereld. Nieuwe, andere producten, een veranderde behoefte en zeker ander consumentengedrag zorgen voor een geheel andere slagerij dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Als jonge slagerondernemer sta je voor andere keuzes, er zijn kansen maar ook bedreigingen in een sterk veranderende branche.

Speciaal voor deze groep ondernemers heeft de KNS voor jonge ambachtelijke slagers (m/v) Platform Jonge Slagers opgericht. Dit platform is voor slagers tot 35 jaar die binnen 5 jaar een slagerij starten/overnemen of een startende ondernemer zijn (maximaal 5 jaar). Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar.

Activiteiten 2017
Dinsdag 7 februari 2017
- Biologische dag omgeving Nijmegen
Dinsdag 16 mei 2017 - Bedrijfsbezoeken Den Haag e.o.
Dinsdag 7 november 2017 - Gezamenlijke inspiratiegroepen activiteit

Ppas

ppas in zeeland 2016

Ppas, Project voor Partners van Ambachtelijke Slagerondernemers (afgekort Ppas), is een werkgroep waarbij vrouwelijke partners of dochters van slagerondernemers zijn aangesloten.

Door middel van het activiteitenprogramma wordt kennis gedeeld en vindt er netwerkvorming plaats onder deze enthousiaste groep. Dit werkt stimulerend voor nieuwkomers om zich aan te sluiten bij Ppas. Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar. 

Activiteiten 2017
Dinsdag 24 januari 2017 - Rondje Groningen e.o.
Dinsdag 21, 22 en 23 maart 2017 - Studiereis Duitsland
Dinsdag 26 september 2017 - Bedrijfsbezoeken Den Haag e.o.
Dinsdag 7 november 2017 - Gezamelijke inspiratiegroepen activiteit

Mannen Vakgroep Slagers

Veel slagers zien het belang in van een platform van ondernemers waarin het delen van kennis en ervaring een belangrijke rol speelt.

Mannen Vakgroep Slagers vormt een interessant platform voor slagerondernemers en bestaat uit zo'n 35 slagersondernemers vanaf 35 jaar. De werkgroep heeft onder andere als belangrijke doelstellingen: elkaar versterken, netwerken, samenwerken en kennis maken met verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar. 

Activiteiten 2017
Dinsdag 31 januari 2017 - Bedrijfsbezoeken
Dinsdag 9 & 10 mei 2017 - Studiereis Barcelona of Parijs
Dinsdag 10 oktober 2017 - Trendtour Antwerpen
Dinsdag 7 november 2017 - Gezamelijke inspiratiegroepen dag

Meating XL

IMG_7741

Meating XL bestaat uit directeuren en/of managers met een generalistische eindverantwoordelijke functie in hun bedrijf (filiaalbedrijven en/of vleesproductiebedrijven) die minimaal 15 fte. personeel in dienst hebben.

Belangrijke meerwaarde van Meating XL vormt de mogelijkheid tot samenwerken (bijvoorbeeld raamovereenkomsten op maat), netwerken en kennisverbreding. Dit loopt als een rode draad door het jaarprogramma met studiereizen naar bedrijven binnen en buiten Nederland en beursbezoeken. Lidmaatschap kost € 475 ex BTW per jaar. 

Activiteiten 2017
Woensdag 8 en 9 maart 2017 - Deelnemersraad in Rotterdam
Donderdag 22 juni 2017 - Deelnemersraad
Donderdag 5, 6 & 7 oktober 2017 - Studiereis New York

Aanmelden inspiratiegroepen

Lijkt het je leuk om een paar keer per jaar inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen in een gezellige, informele sfeer? Meld je nu aan!

Als je bent ingelogd op MijnKNS, is het formulier al vooringevuld.

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
Emailadres
Ik meld mij aan voor