Inspiratiegroepen

Binnen KNS zijn vier verschillende inspiratiegroepen actief: Ppas, Platform Jonge Slagers, Mannen Vakgroep Slagers en Meating XL. Door het organiseren van allerlei activiteiten wisselen de leden informatie uit waar zij in hun eigen bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Er worden (bedrijfs)excursies georganiseerd in binnen- en buitenland. Ook beursbezoeken, korte cursussen, studiebijeenkomsten, seminars en workshops behoren tot het evenementenprogramma.

De inspiratiegroepen hebben als doel om elkaar te enthousiasmeren, maar ook om kennis en ervaring te delen. Per kalenderjaar organiseert KNS vier bijeenkomsten per inspiratiegroep. Je kunt lid worden van één van de groepen als je lid bent van KNS en onder de Cao voor het Slagersbedrijf valt.

KNS voert ook het secretariaat van en organiseert activiteiten voor Stichting VGS.

Wil je meer weten, bel met Tamara Pijnenburg, afdeling PR & Communicatie, 070 3314627 of stuur een e-mail naar t.pijnenburg@knsnet.nl

Platform Jonge Slagers

De slagerijwereld is een sterk veranderende wereld. Nieuwe, andere producten, een veranderde behoefte en zeker ander consumentengedrag zorgen voor een geheel andere slagerij dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Als jonge slagerondernemer sta je voor andere keuzes, er zijn kansen maar ook bedreigingen in een sterk veranderende branche.

Speciaal voor deze groep ondernemers heeft de KNS voor jonge ambachtelijke slagers (m/v) Platform Jonge Slagers opgericht. Dit platform is voor slagers tot 35 jaar die binnen 5 jaar een slagerij starten/overnemen of een startende ondernemer zijn (maximaal 5 jaar). Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar.

Programma 2022

8 februari - online presentatie van spreker Harry Bijl
29 maart - rondje Noord-Holland
15 juni - Zeeland
9 november - programma volgt

Ppas

ppas in zeeland 2016

Ppas, Project voor Partners van Ambachtelijke Slagerondernemers (afgekort Ppas), is een werkgroep waarbij vrouwelijke partners of dochters van slagerondernemers zijn aangesloten.

Door middel van het activiteitenprogramma wordt kennis gedeeld en vindt er netwerkvorming plaats onder deze enthousiaste groep. Dit werkt stimulerend voor nieuwkomers om zich aan te sluiten bij Ppas. Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar. 

Programma 2022

8 februari - online presentatie van spreker Harry Bijl
28 maart - Workshop koken en bedrijfsbezoeken
28 juni - programma volgt
9 november - programma volgt

Mannen Vakgroep Slagers

Veel slagers zien het belang in van een platform van ondernemers waarin het delen van kennis en ervaring een belangrijke rol speelt.

Mannen Vakgroep Slagers vormt een interessant platform voor slagerondernemers en bestaat uit zo'n 35 slagersondernemers vanaf 35 jaar. De werkgroep heeft onder andere als belangrijke doelstellingen: elkaar versterken, netwerken, samenwerken en kennis maken met verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar. 

Programma 2022

8 februari - online presentatie van spreker Harry Bijl
30 maart - programma volgt
14 juni - programma volgt
1 november - programma volgt

Meating XL

IMG_7741

Meating XL bestaat uit directeuren en/of managers met een generalistische eindverantwoordelijke functie in hun bedrijf (filiaalbedrijven en/of vleesproductiebedrijven) die minimaal 15 fte. personeel in dienst hebben.

Belangrijke meerwaarde van Meating XL vormt de mogelijkheid tot samenwerken (bijvoorbeeld raamovereenkomsten op maat), netwerken en kennisverbreding. Dit loopt als een rode draad door het jaarprogramma met studiereizen naar bedrijven binnen en buiten Nederland en beursbezoeken. Lidmaatschap kost € 475 ex BTW per jaar. 

Programma 2022

8 februari - online presentatie van spreker Harry Bijl
30 maart - Amersfoort
15 juni - programma volgt
10 oktober - programma volgt

Meld je nu aan

Door het formulier in te vullen, ga je akkoord met de privacyverklaring.