Inspiratiegroepen

Binnen KNS zijn drie verschillende inspiratiegroepen actief: Platform Jonge Slagers (PJS), Vakgroep Slagers (VS) en Meating XL (MXL). Door het organiseren van allerlei activiteiten wisselen de leden informatie uit waarmee zij binnen hun eigen onderneming voordeel kunnen behalen. Er worden (bedrijfs)excursies georganiseerd in binnen- en buitenland. Daarnaast horen beursbezoeken, korte cursussen en workshops ook tot het evenementenprogramma. De groepen PJS en VS ondernemen ook geregeld gezamenlijke activiteiten om kruisbestuiving tussen beide groepen te stimuleren.

De inspiratiegroepen hebben als doel om elkaar te enthousiasmeren, maar ook om kennis en ervaring te delen. Per kalenderjaar organiseert KNS vier bijeenkomsten per inspiratiegroep. Je kunt lid worden van één van de groepen als je lid bent van KNS en onder de Cao voor het Slagersbedrijf valt.

KNS voert ook het secretariaat van en organiseert activiteiten voor Stichting VGS.

Wil je meer weten, bel met Michelle van der Burg, afdeling PR & Communicatie, 070 3314629 of stuur een e-mail naar m.vanderburg@knsnet.nl

Platform Jonge Slagers

De slagerswereld heeft een sterk veranderend werkveld. Nieuwe, andere producten, een veranderde behoefte en zeker aangepast consumentengedrag zorgen voor een geheel andere slagerij dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Als jonge slagerondernemer sta je voor andere keuzes, een sterk veranderende branche brengt kansen maar ook bedreigingen met zich mee.

Speciaal voor deze groep jonge, ambitieuze en ambachtelijke slagers heeft KNS het Platform Jonge Slagers opgericht. Dit platform is er voor startende slagerondernemers (maximaal vijf jaar) en slagers tot 35 jaar die voornemens zijn om binnen vijf jaar een slagerij te starten of over te nemen. Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar.

Programma 2024

30 januari - Workshop GROEI! in leiderschap en betrokken medewerkers
12 maart - Presentatie bij SVO vakopleiding en bedrijfsbezoeken in Utrecht, Nieuwegein en Houten
9 oktober - Bedrijfsbezoeken in Den Helder en Texel
19 november - Bedrijfsbezoeken in Noord-Brabant

Vakgroep Slagers

mvs in het noorden 2016

Veel slagers zien het belang in van een platform van ondernemers waarin het delen van kennis en ervaring een belangrijke rol speelt.

Vakgroep Slagers vormt een interessant platform voor slagerondernemers en bestaat uit zo'n 35 slagersondernemers vanaf 35 jaar. De werkgroep heeft onder andere als belangrijke doelstellingen: elkaar versterken, netwerken, samenwerken en kennis maken met verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Lidmaatschap kost € 300 ex BTW per jaar. 

Programma 2024

23 januari - Workshop GROEI! in leiderschap en betrokken medewerkers
12 maart - Presentatie bij SVO vakopleiding en bedrijfsbezoeken in Utrecht, Nieuwegein en Houten
18 september - Bedrijfsbezoeken in Heemstede en Zandvoort 
19 november - Bedrijfsbezoeken in Noord-Brabant

Meating XL

IMG_7741

Meating XL bestaat uit directeuren en/of managers met een generalistische eindverantwoordelijke functie in hun bedrijf (filiaalbedrijven en/of vleesproductiebedrijven) die minimaal 15 fte. personeel in dienst hebben.

Belangrijke meerwaarde van Meating XL vormt de mogelijkheid tot samenwerken (bijvoorbeeld raamovereenkomsten op maat), netwerken en kennisverbreding. Dit loopt als een rode draad door het jaarprogramma met studiereizen naar bedrijven binnen en buiten Nederland en beursbezoeken. Lidmaatschap kost € 475 ex BTW per jaar. 

Programma 2024

20 maart - Bedrijfsbezoeken op de Maasvlakte
17-18 juni - Bedrijfsbezoeken in Zeeland
30 september - 1 oktober - Tweedaagse in Duitsland

Meld je nu aan

Door het formulier in te vullen, ga je akkoord met de privacyverklaring.