Slagersmonitor

De Slagersmonitor is een terugkerend onderzoek onder slager-ondernemers dat wordt uitgevoerd door Gfk. Op basis van de omzetgegevens, gekoppeld aan de gegevens uit bestaande onderzoeken, wordt het marktaandeel van de zelfstandige slagerij nauwkeurig in kaart gebracht en gehouden. 

Waarom de Slagersmonitor?

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de positie en de ontwikkeling van de slagersmarkt. De Slagersmonitor meet algemene marktontwikkelingen zoals ontwikkelingen in het supermarktkanaal (bijvoorbeeld promotiedruk van vlees) en consumententrends (belangrijke factoren bij het kopen van vlees). Vervolgens wordt er ingezoomd op de huishoudelijke markt (ontwikkelingen van bestedingen, kopende huishoudens, etc.) en de slagersmarkt (ontwikkelingen marktaandelen, assortimentsgroepen, buitenhuishoudelijke markt, etc.). 

Het is belangrijk een zo nauwkeurig mogelijk inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de bestedingen van consumenten, bestedingen in de horeca en bij instellingen in het zelfstandige slagerijkanaal. KNS krijgt zo inzicht in het actuele marktaandeel van de zelfstandige slagerij in vergelijking met de overige verkoopkanalen zoals de supermarkt of weekmarkt. Dat marktaandeel vormt namelijk de basis voor het bepalen van een omzetprognose, die leidend is voor het nemen van belangrijke beslissingen door de slager-ondernemer ten aanzien van zijn bedrijf. De omzetprognose vormt dan ook de spil van een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd.

Cijfers

  • Nederland telt in 2024 1593 slagerijen (bron: Locatus)
  • 11,9% van de vleesverkoop wordt verkocht bij de slager (2021).
  • Die 11,9% staat voor ruim 928 miljoen euro in 2021.
  • 85,5% van de omzet van de slager wordt gemaakt door winkelverkoop.
  • De overige 14,5% wordt gemaakt door o.a. levering aan horeca & bedrijven, party/catering, verkoop aan derden en online verkopen via de webshop.

Artikelen

Download

Contact

Maikel Nicolai
070 3314634
Stuur een bericht

Harm-Jan Hovenkamp
070 3314634
Stuur een bericht